Artikel Parool: Kosten eerst, dan het kind

Vandaag verscheen het artikel: Kosten eerst, dan het kind van Harvey Sandriman (directeur-bestuurder Swazoom) in het Parool.

Het kabinetsplan om te komen tot harmonisatie in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk leidt tot zeer grote onrust, met name in achterstandswijken. Indien het plan realiteit wordt, zullen de gemeentelijke peuterspeelzalen met voorschoolse educatie verdwijnen en plaats maken voor betaalde kinderopvang. Klik hieronder voor het artikel uit Het Parool van 24 november, waarin wij beknopt onze visie geven op de harmonisatie.

Artikel Parool 24 november 2016: Kosten eerst, dan het kind.

thumbnail_20161124_131403