Gift voor project steunouders Amsterdam Zuidoost

Het Dr. C.J. Vaillantfonds heeft Swazoom een bedrag van € 16.400,- toegezegd voor het project ‘Steunouders in Amsterdam Zuidoost’. We zijn hier heel erg blij mee!

Project Steunouders is een belangrijk project voor een kwetsbare doelgroep: ouders die vanwege allerlei redenen tijdelijk beter ontlast kunnen worden in de opvoeding van en de zorg voor hun kinderen.

Project steunouders
Soms ervaren ouders de opvoeding van en zorg voor hun kinderen als een last. Bijvoorbeeld omdat ze overbelast zijn, gezondheidsproblemen, geldproblemen of stress hebben, of eenzaam zijn en weinig steun van hun omgeving krijgen. Gevolg: kinderen komen in het professionele zorgcircuit terecht, de ouders verliezen (voor een deel) de regie over de opvoeding van hun kinderen. Gelukkig kan dit in veel gevallen voorkomen worden. Bijvoorbeeld door de inzet van steunouders.

Steunouders zijn getrainde vrijwilligers die ouders ontlasten door het kind of de kinderen een of meerdere dagdelen per week op te vangen. Gedurende de tijd dat zij steunouder zijn, kunnen ze bij Swazoom aankloppen voor professionele expertise. De ouder wordt ontlast en heeft gelegenheid om bij te tanken. En voor het kind is het fijn en leerzaam om een aantal momenten per week in een andere (gezins)omgeving te zijn.

Het project Steunouder:
– geeft rust voor de ouder en het kind;
– werkt preventief: het voorkomt dat kleine problemen groter worden;
– voorkomt in veel gevallen dat er zwaardere en duurdere interventies ingezet moeten worden.

Succesvolle pilot
Vrijwillige opvang van kinderen van ouders in kwetsbare situaties is na evaluatie zeer succesvol gebleken bij de pilot met steunouders die is uitgevoerd in de gemeente Utrecht. Het aanbod voorziet duidelijk in een behoefte bij een bepaalde groep kwetsbare ouders en kinderen.

Steunouders in Amsterdam Zuidoost
Swazoom wil in samenwerking met Steunouder Nederland ook in Amsterdam Zuidoost voor kinderen en ouders vrijwillige steunouders werven en opleiden.

Dankzij de bijdrage van Dr. C.J. Vaillantfonds is Swazoom een grote stap dichterbij de realisatie van dit mooie project. Al eerder heeft ook het VSB Fonds een bijdrage gedaan. Het resterende bedrag is in aanvraag bij een aantal andere fondsen.