Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen (voorscholen)

Wat is harmonisatie?

Per 1 januari 2018 verandert het gemeentebeleid voor de kinderopvang en (VVE-)peuterspeelzalen (de voorschool).

Op dit moment zijn er in Nederland twee voorzieningen voor peuters: de peuterspeelzalen (de voorschool) en de kinderopvang. Vanaf 1 januari 2018 is er één soort voorziening. Alle peuterspeelzalen/voorscholen worden dan kinderopvang. Die verandering naar één voorziening wordt ‘harmonisatie’ genoemd.

Blijft Swazoom vanaf 2018 voorschool aanbieden?

Ja, Swazoom blijft ook na 1 januari 2018 voorscholen van goede kwaliteit bieden: een plek waar uw kind zich op alle vlakken goed kan ontwikkelen. Uw kind wordt hier goed voorbereid op de basisschool.

Verandert er iets in 2017?

In 2017 verandert er nog niets.

Wat verandert er in 2018?

Alle peuters kunnen vanaf 1 januari 2018 (minimaal) 15 uur per week naar de voorschool.

Er zijn twee groepen kinderen die de voorschool, ook in 2018, gratis kunnen afmaken totdat zij 4 jaar worden:

  1. Kinderen met een indicatie voor de voorschool van het Ouder-Kind Centrum (OKC), die al voor 1 februari 2017 vier dagdelen per week op de voorschool zaten;
  2. Kinderen zonder indicatie voor de voorschool van het Ouder-Kind Centrum (OKC), die in de focusgebieden wonen en al voor 1 februari 2017 vier dagdelen per week gratis op de voorschool zaten. De focusgebieden in Amsterdam Zuidoost zijn: Bijlmer-Centrum (Venserpolder, D- en H-buurt), Bijlmer-Oost (E-G-K-buurt) , Holendrecht en Reigersbos.

Voor alle andere kinderen wordt vanaf 1 januari 2018 een ouderbijdrage gevraagd. Deze bijdrage wordt afgestemd op uw inkomen en is zo laag mogelijk.

Voor ouders met een laag inkomen en peuters met een indicatie voor de voorschool biedt de gemeente een aanvullende vergoeding.

Waar vind ik meer informatie over de harmonisatie?

Wij houden u, o.a. via onze website, op de hoogte van de ontwikkelingen. Meer informatie vindt u ook op de website van de gemeente:

Blijf ook op de hoogte via Twitter en Facebook.

Laatste update: 07-03-2017