Vacature Cliëntenraad van Swazoom

Als grootste welzijnsorganisatie in Amsterdam Zuidoost heeft Swazoom de opdracht en de missie om met name de jeugd en jongeren te begeleiden en voor te bereiden op een goede toekomst.

Bij het maken van beleid komt veel kijken. Swazoom krijgt haar opdrachten van het stadsdeelbestuur en de centrale stad. Met onze kennis en expertise vertalen wij deze opdrachten in beleid en zorgen wij voor een goede uitvoer van dit beleid. De opdrachtgevers beoordelen uiteindelijk of de uitvoer van de opdracht voldoet en aansluit bij de ambities voor dit stadsdeel.

Als cliënt van Swazoom en inwoner van stadsdeel Amsterdam Zuidoost kunt u, door zitting te nemen in de Cliëntenraad van Swazoom, een bijdrage aan het beleid van Swazoom. Als lid van de Cliëntenraad van Swazoom vertegenwoordigt u de cliënten en behartigt u de collectieve belangen; als ervaringsdeskundige weet u wat er speelt en nodig is in ons stadsdeel. Samen met de overige leden van de Cliëntenraad adviseert u de directie van Swazoom.

De Cliëntenraad bestaat momenteel uit 3 leden en is op zoek naar versterking: het gaat met name om cliënten vanuit het jongerenwerk. Er wordt ongeveer 10 keer per jaar vergaderd en de leden ontvangen hiervoor een onkostenvergoeding.

Het lid van de cliëntenraad

  • Is representatief voor (een deel van) de cliënten van de
    instelling en heeft ervaring met de dienstverlening van Swazoom
  • Kan denken vanuit het gemeenschappelijk belang van cliënten
  • Kan zich een mening vormen en die naar voren brengen
  • Kan samenwerken binnen een overlegorgaan
  • Is bereid om deel te nemen aan scholing voor leden van de
    cliëntenraad
  • Is in staat om tactvol maar standvastig op te treden

Herkent u zich in dit profiel, reageer dan door te mailen naar info@swazoom.nl