Ouders geven voorscholen Swazoom 8,1

Ouders geven de voorscholen van Swazoom gemiddeld een 8,1. Dat blijkt uit de exitmetingen die in 2016 op alle 28 voorscholen van Swazoom gehouden zijn.

Verreweg de meeste ouders en opvoeders zijn tevreden tot zeer tevreden over de voorscholen van Swazoom. Ouders waarderen vooral de bijdrage van de voorschool aan de ontwikkeling van hun kind, de pedagogisch medewerkers en de informatievoorziening.

Ouders die aangaven minder tevreden te zijn, zijn dat over de openingstijden van de vestigingen en het aantal dagdelen dat hun kind terecht kan op de voorschool.

De exitmeting bestaat uit vragenlijsten die ouders invullen op het moment dat hun kinderen de voorschool verlaten. Het onderzoek wordt gedaan in samenwerking met onderzoeksbureau NL-Eyes. 278 Ouders/opvoeders vulden in 2016 de vragenlijst in.

Dag van de Voorschool

Op woensdag 12 april is het Dag van de Voorschool. Alle voorscholen zijn dan te bezoeken van 9.30 tot 12.00 uur.

De voorschool

De voorschool biedt peuters van 2 ½ tot 4 jaar een fijne, stimulerende speelomgeving. Op de voorschool leren kinderen al spelend vaardigheden die zij nodig hebben voor een goede start op de basisschool.

Meer informatie over de voorscholen van Swazoom: https://swazoom.nl/ons-aanbod/de-voorschool/

Bekijk het exitrapport 2016 van de voorscholen van Swazoom: Exit_rapport_voorscholen_Swazoom_2016.