De voorschool vanaf 1 januari 2018 (peutervoorziening, harmonisatie)

Wat verandert er per 1 januari 2018 bij de voorschool

Per 1 januari 2018 verandert het gemeentebeleid voor de kinderopvang en (VVE-)peuterspeelzalen (de voorschool).

Op dit moment zijn er in Nederland twee voorzieningen voor peuters: de peuterspeelzalen (de voorschool) en de kinderopvang. Vanaf 1 januari 2018 is er één soort peutervoorziening. Alle peuterspeelzalen/voorscholen worden dan kinderopvang. Die verandering naar één voorziening wordt ‘harmonisatie’ genoemd.

Blijft Swazoom vanaf 2018 voorschool aanbieden?

Ja, Swazoom blijft ook na 1 januari 2018 voorscholen van goede kwaliteit bieden: een plek waar uw kind in de leeftijd van 2 1/2-4 jaar zich op alle vlakken goed kan ontwikkelen. Uw kind wordt hier goed voorbereid op de basisschool.

Verandert er iets in 2017?

In 2017 verandert er nog niets.

Wat verandert er in 2018?

Alle peuters kunnen vanaf 1 januari 2018 (minimaal) 15 uur per week naar de voorschool.

Vanaf 1 januari 2018 wordt een ouderbijdrage gevraagd*. Deze bijdrage wordt afgestemd op uw inkomen en is zo laag mogelijk. Voor bepaalde groepen onderzoekt de gemeente op dit moment of de voorschool (bijna) gratis kan blijven.

De gemeente biedt in bepaalde gevallen een aanvullende vergoeding op de ouderbijdrage. Dit geldt voor ouders met een (aanvullende) bijstandsuitkering, die een reïntegratietraject volgen richting werk of ouders die verplicht inburgeren. Meer informatie hierover vindt u op de website: www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/bijdrage

* Er zijn twee groepen kinderen die de voorschool, ook in 2018, in ieder geval gratis kunnen afmaken totdat zij 4 jaar worden:

  1. Kinderen met een indicatie voor de voorschool van het Ouder-Kind Centrum (OKC), die al voor 1 februari 2017 vier dagdelen per week op de voorschool zaten;
  2. Kinderen zonder indicatie voor de voorschool van het Ouder-Kind Centrum (OKC), die in de focusgebieden wonen en al voor 1 februari 2017 vier dagdelen per week gratis op de voorschool zaten. De focusgebieden in Amsterdam Zuidoost zijn: Bijlmer-Centrum (Venserpolder, D- en H-buurt), Bijlmer-Oost (E-G-K-buurt) , Holendrecht en Reigersbos.

Waar vind ik meer informatie?

Wij houden u, o.a. via onze website, op de hoogte van de ontwikkelingen. Meer informatie vindt u ook op de websites van de gemeente:

Blijf ook op de hoogte via Twitter en Facebook.

Laatste update: 04-04-2017