Komende twee jaar interactieve kunstvoorstellingen op alle voorscholen Swazoom

Dans, beweging, theater en muziek zijn essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. Dankzij een toekenning van het Amsterdamse Fonds voor de Kunsten (AFK) aan Stichting Kleintjekunst is er geld om de komende twee jaar interactieve kunstprogramma’s te ontwikkelen op alle voorscholen van Swazoom.

 De programma’s zijn speciaal afgestemd op het ontwikkelingsniveau van peuters (2,5 – 4 jaar) en leveren een belangrijke bijdrage aan hun ontwikkeling.

Voor kinderen op de voorscholen van Swazoom is het niet vanzelfsprekend dat zij in aanraking komen met kunst en cultuur. Kleintjekunst ontwikkelt in samenwerking met zo’n 15 kunstenaars voorstellingen voor peuters, waarin de peuters experimenteren met beweging, klank, ritme, beeld, vorm of kleur.

Swazoom vindt het belangrijk om de kunstprogramma’s aan te kunnen blijven bieden. Adjunct-directeur voor- en vroegschoolse educatie Erica Frohwein: ‘De kunstprogramma’s verrijken de leeromgeving van de kinderen. Taal, motoriek, je verplaatsen in de ander, creatief denken en probleemoplossend handelen: het komt spelenderwijs allemaal aan bod.’

Oordeel AFK
Ook het Amsterdams Fonds voor de Kunsten onderschrijft in dit in haar rapport:

De organisatie [Kleintjekunst] geeft met haar pedagogische en cultuur-educatieve aanpak blijk van veel inzicht in de wijze waarop ze het activiteitenprogramma het beste kan afstemmen op de doelgroep. Doordat de voorstellingen veelal non-verbaal zijn en er wordt gecommuniceerd met muziek, lichaamstaal en beeldtaal krijgen kinderen een interactieve kunstbeleving aangeboden, die hun ontwikkeling stimuleert.

Kinderen krijgen de ruimte
Kleintjekunst werkt veel met abstracte onderwerpen om kinderen de ruimte te geven vele betekenissen en functies te onderzoeken. Hierdoor worden vaardigheden zoals creatief waarnemen, associatief denken en motorische vaardigheden aangesproken. Kleintjekunst werkte in 2016 samen met 15 kunstenaars uit verschillende disciplines. Voor de voorscholen ontwikkelden zij een interactief kunstprogramma, waarbij verschillende kunstenaars in een serie langskomen op de locaties. Door tussentijdse feedback van de voorscholen werd de kwaliteit van de programma’s continu aangescherpt. Alle pedagogisch medewerkers zien de programma’s als een waardevolle aanvulling.

Leerdoelen in kunstvoorstellingen
Aan iedere kunstvoorstelling zijn leerdoelstellingen gekoppeld in samenwerking met VVE-trainers/pedagogen van het ABC. Deze leerdoelen komen overeen met de doelstellingen van VVE-methodes, zoals Piramide en Puk en Ko.

Meer over de voorscholen van Swazoom: https://swazoom.nl/ons-aanbod/de-voorschool/

Meer over Kleintjekunst: www.kleintjekunst.com