Voorschool in 2018: wat gaat u betalen?

Vanaf 2018 worden alle peuterspeelzalen in Amsterdam omgezet in een kinderdagverblijf met voorschoolse aanbod. Door deze verandering is er geen onderscheid meer in peuterspeelzaal en kinderdagverblijf met voorschool.

Alle kinderen kunnen naar een peutervoorziening. Alle ouders gaan een inkomensafhankelijke bijdrage betalen. De ouderbijdrage wordt zo laag mogelijk gehouden en tot een minimum beperkt voor ouders met een laag inkomen en peuters met risico op een taalachterstand.

In de nieuwe vlog van de gemeente Amsterdam wordt ingegaan op de kosten voor de nieuwe peutervoorziening in 2018. Wat gaat u als ouder betalen?

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Bekijk de veelgestelde vragen en antwoorden over de voorschool.