DE JONGERENCOACHES VAN SWAZOOM ZIJN ‘MASTER’ OP DE VO-SCHOLEN IN ZUIDOOST

Geschreven: 20 mei 2020
Deel dit bericht: Ga naar de Instellingen en activeer de optie “Plaats ze handmatig”

Amsterdam Zuidoost is een prachtig stadsdeel met een multiculturele bevolkingssamenstelling. Een samenstelling waarbij jeugd en jongeren procentueel oververtegenwoordigd zijn. Het voordeel hiervan is dat het stadsdeel bruist van de activiteiten. En de keerzijde van deze levendigheid is dat er problemen opkomen die de samenhorigheid enorm kunnen verstoren. Te denken valt aan jeugdcriminaliteit, eenzaamheid, schooluitval of dakloosheid. Om dit soort problemen en/of situaties aan te pakken is Swazoom Welzijn de aangewezen organisatie om, samen met scholen en andere partners, met oplossingen te komen om de jeugdigen en jongeren betere perspectieven te bieden. En die perspectieven komen tegenwoordig tot uiting door de corona crisis. Hierdoor moesten de jongerencoaches zo snel mogelijk overschakelen tot andere werk methodieken om de leerlingen (jongeren) de nodige hulp, advies en begeleiding aan te kunnen bieden. 

Uiteindelijk kon door de snelle omschakeling een uitgebreid online activiteitenaanbod worden opgezet. Hierin is hulp, advies en begeleiding verwerkt. Alhoewel de scholen zijn gesloten, staat Swazoom Welzijn niet stil en gaat steevast door om er voor de jongeren te zijn in deze moeilijke tijd.

Jongerenwerk en onderwijs

Om de problemen van de  jongeren beter te kunnen aanpakken is Swazoom Welzijn in stadsdeel Amsterdam Zuidoost een samenwerking aangegaan met de scholen van het voortgezet onderwijs (VO). De samenwerking met de scholen kan het best worden weergegeven aan de hand van praktijksituaties van drie jongerencoaches van Swazoom Welzijn. Alhoewel de praktijksituaties vòòr de corona crisis plaatsvonden, blijven ze relevant voor het jongerenwerk en onderwijs.

MySchoolCoachzz

Peer to peer coaching jongeren op scholen | Laya Leysner:

De samenwerking tussen het jongerenwerk en het onderwijs vind ik zeer belangrijk. Daarom ben ik ook van mening dat deze twee werkvelden verbonden moeten zijn aan elkaar. School is een plek waar jongeren veel moeten doen. Je moet goede cijfers halen, je moet dit beter doen, je moet.. en vul zelf maar verder in. 

Het jongerenwerk is geen verplichting, het is iets waar de jongere zelf voor kiest. Jongerenwerk maakt onderdeel uit van het leefgebied “vrije tijd” en ze hebben de keuze om dat te besteden aan onze activiteiten en projecten. Als jongeren in deze setting een dialoog aangaan met een jongerenwerker; iemand die net iets ouder is en weet wat je voelt en meemaakt, dan vinden ze dat vaak veel fijner dan een gesprek met een oudere zorgcoördinator, hulpverlener of leerkracht. In ons peer-to-peer-project kiezen de jongeren zelf waar zij aan willen werken, ze maken hun eigen veranderwens. Onze getrainde jongerencoaches zijn laagdrempelig en fungeren als rolmodel. De jongeren die op het VO zitten spiegelen zich aan de jongerencoaches. En de jongerencoaches gebruiken de gesprekken om thema’s te bespreken die de jongeren niet in hun eigen omgeving of op school kunnen bespreken. Als de jongerencoach samen met de jongere de leefgebieden school, thuis en vrije tijd met elkaar kan verbinden, om de jongere de juiste ondersteuning te bieden om zich optimaal te kunnen ontwikkelen,  dan is het een win-win situatie voor beide partijen.

Oplossingsgericht werken 

Verder denken wij vanuit het jongerenwerk oplossingsgericht. De coaching is erop gericht om onze jongeren uit Zuidoost te empoweren, te motiveren en hun sterktes te benadrukken. Dit zorgt voor het versterken van hun zelfbeeld en het vergroten van zelfvertrouwen, wat ook zijn effect heeft op schoolse vaardigheden en resultaten. In de praktijk op school komt het vaak voor dat leerkrachten het zwaar hebben en alleenmaar aangeven wat niet goed gaat. Jongeren vinden dit vaak vervelend en lastig. En dit zorgt ervoor dat ze minder gemotiveerd zijn voor school. Als je een jongere aanspreekt vanuit hun kracht, werkt dit veel prettiger en raken ze daardoor gemotiveerder om aan iets te werken.

Jongerencoaches: de ervaringsdeskundigen 

Onze jongerencoaches zijn deels ervaringsdeskundigen en willen graag iets terug doen voor de jeugd in Zuidoost. Vaak herkennen jongeren zich ook in de jongerencoaches en bouwen sneller een vertrouwensband op waardoor ze veel meer vertellen en zich kunnen uiten bij hun coach. De jongerencoach kan op zo een manier een spil in het netwerk van de jongere zijn. Waar het de jongere nog niet lukt om zijn eigen hulpvraag te formuleren of om zelf hulp te vragen, springt de jongerencoach in en maakt de jongere op deze manier zo zelfredzaam mogelijk.

De meerwaarde van het jongerenwerk tussen leerling, school en wijk | Charro Mauricio:

Ik vind de meerwaarde van een jongerenwerker op school heel belangrijk, omdat de jongerenwerker al affiniteit heeft met de doelgroep buiten de school om. Wij kunnen ons goed inleven in de leefwereld van de jongeren. Als jongerenwerker ben je een centraal gezicht op school, leerlingen herkennen je van de wijk en van jongerencentra. Zelf ben ik ook opgegroeid in deze buurt en ken hierdoor veel ouders van de leerlingen. Hierdoor is de drempel om als jongere met mij te praten veel lager en ouders spreken mij ook aan. Dit geeft hun een veilig gevoel, ook merk ik dit bij de leerlingen. Ze kunnen bij mij terecht voor meer dan één ding en geven dit ook door aan de medeleerlingen. Ook krijg ik van docenten teruggekoppeld dat ouders hier blij mee zijn. Als jongerenwerker ben ik ook buiten school om bereikbaar en ze leggen mij dan situaties voor en vragen dan om hulp. Zo kan ik ouders en leerlingen doorverwijzen, zoals laatst naar MySchoolCoachzz: het jongeren coachingsproject van Swazoom. Een ander voorbeeld is dat een jongen op zoek was naar een sportactiviteit na school. Ik vertelde hem over de mogelijkheden in de wijk en dat is zo goed bevallen, dat hij de volgende keer zijn vriendje heeft meegevraagd. Een paar dagen later kwamen er ouders naar mij toe over deze activiteiten en dat hun kinderen ook wilde aansluiten. Dit is een mooie brug tussen de school en de wijk.

Een jongerenwerker hoort op de scholen 

Als ik de directeur en de leerkrachten spreek over jongerenwerk op school, geven zij aan dat dit allang had moeten plaatsvinden. Een jongerenwerker hoort in de school! Ze vinden het ook stom dat het niet eerder heeft plaatsgevonden op hun school en dat er meerdere jongerenwerkers moeten rondlopen. Maar ze zijn desondanks erg tevreden en in een korte tijd zien ze verschil bij de leerlingen die ik heb begeleid. Een leerkracht merkte op dat een aantal introverte kids veel meer open waren en zelfs eentje te mondig is geworden in de klas. 

Hoe ik het meestal aanpak is eerst in groepsverband kijken  of ze met elkaar in dialoog kunnen gaan, om te kijken waar hun interesses liggen en waar ik een ingang kan vinden. Als het moeilijk is in groepsverband, ga ik individueel met een leerling aan de slag. Ik vraag ze vaak wat wel goed gaat en wat ze echt tof vinden. Waarna ik op het positieve inzoom, zodat we de leerling meer zelfvertrouwen kunnen geven. Bijvoorbeeld: ze stellen zich kwetsbaar op in een veilige setting met de jongerenwerker. Die coacht en empowert ze en geeft ze een boost. We organiseren samen iets waar ze heel goed in zijn; hij wilt boksen maar durft niet alleen en mag een vriend meenemen. 

Hij vond het heel leuk, maar alleen vond hij zichzelf er niet zo goed in. Kleine stapjes! En dit zorgde ervoor dat ze een gametoernooi hadden georganiseerd, waardoor ze de link naar het buurthuis kunnen vinden. 

Als jongeren bezig zijn met rappen op het schoolplein is het een uitdaging om ze te benaderen in: rappen zonder scheldwoorden, positieve tekst, anderen stimuleren, motiveren in een positief jasje. Ze moeten het echt samen doen met de leider van de groep. 

Jongeren die stilletjes waren, zij die school niets vonden om wat voor reden dan ook, die zijn wel naar het oudergesprek gekomen. Omdat ik de ouders ken van de buurt of via jeugdvrienden. Een persoonlijk gesprek vinden ze fijn om ze te motiveren op school. School, jongere en ouders zijn hier blij mee.” 

Klankbord voor de docenten 

Het is fijn als je daar als jongerenwerker rondloopt en de docenten zich kunnen ventileren bij jou en hierdoor ook de nodige wisselwerking plaatsvind tussen jongerenwerker en docenten. 

Hierbij komen de sterktes/kwaliteiten van de jongerenwerker goed van pas, te weten: 

  • Gepassioneerde werker;
  • Communicatief vaardig;
  • Meer dan een flexibele duizendpoot;
  • Kameleon;
  • Transparant;
  • Motiverend;
  • Activerend;
  • Inspirerend;
  • Ervaringsdeskundige.

De jongerencoach als present werker | Sjoerd Bakker:

Samenwerking Swazoom en OSB 

Er was al sprake van een samenwerking met de OSB en Swazoom, maar dit was meestal op projectmatige basis. Vorig schooljaar is er ingezet om de samenwerking te versterken met de aanpak de Kansrijke Route die ontwikkeld is door Combiwel en Dynamo. Swazoom is hierin de uitvoerende partij en wij hebben affiniteit met en kennis van Amsterdam Zuidoost. In deze aanpak wordt er een verbinding gelegd tussen de leefgebieden van jongeren bestaande uit vrije tijd, de thuissituatie en de schoolomgeving.

Functie van de jongerenwerker op school


De jongerenwerker op school biedt extra ondersteuning aan leerlingen. Ik ben aanwezig op en rondom de school en werk samen met hulpverlening. Daarnaast signaleer ik problemen en trends die dan weer behandeld worden in de klas. Ik denk mee met docenten bij knelpunten of een hulpvraag. De jongerenwerker is er altijd voor een coaching gesprek.”

Band buiten schooltijd tussen jongerenwerker en jongere


Als er al contact in vredestijd is geweest, dan ligt de drempel lager als er iets aan de hand is. Jongeren weten dat ik er ben om te ondersteunen en maken daar dan makkelijker gebruik van. Kennis van de achtergrond situaties en de omgeving helpt ook daarbij.

Jongerenwerker en veiligheid binnen de school 


De jongerenwerker als present werker op een school kan vroegtijdig problemen signaleren en daar kordaat op inspelen, zodat escalatie van problemen kunnen worden voorkomen. Daarnaast is de jongerenwerker verbonden aan een wijk in Zuidoost, maar dan werkzaam op straat of vanuit een buurthuis. Met deze verbinding kan hij/zij ook buiten school iets voor de jongeren betekenen. Ik denk dat elke school zich er goed aan doet om jongerenwerk in te zetten.”

Huidig aanbod op de VO-scholen

Door de huidige situatie met betrekking tot corona zijn de jongerencoaches Sjoerd en Charro momenteel actief op het Bindelmeer College met het bieden van hulp en advies aan de leerlingen / jongeren. 

Momenteel zijn de jongerencoaches actief op de VO-scholen Bindelmeer College, Open Schoolgemeenschap Bijlmermeer. En binnenkort zal het jongerenwerk ook starten met activiteiten op het Ir. Lely Luceum. 

Jongerencoaches en verbinding tussen de drie leefmilieus 

De manager van Swazoom Welzijn, Raoul White, is voorstander van de verbinding tussen de drie leefmilieus namelijk vrije tijd, onderwijs en thuis. Daarom vindt hij dat de focus gericht moet zijn op de jongerencoaches VO van Swazoom. Die verbinden en acteren op de raakvlakken van deze drie leefmilieus. Zij zorgen voor een brugfunctie tussen de wijk en school, waarbij zij zelf leerlingen coachen, groepen begeleiden, een aanspreekpunt zijn voor ouders en leerkrachten en doorverwijzen indien nodig. Zowel de scholen als de ouders zijn heel blij met de komst van de jongerencoaches. Dus de Swazoom jongerencoach, zorgt voor de verbinding tussen straat en school! 

Door Stephano Stoffel, beleidsadviseur Swazoom Welzijn

Opmerking: Het interview van Sjoerd Bakker is uit Bijlmer en Meer (4 december 2019).

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🔊 VACATURE MEDEWERKER PLANNING & PLAATSING SWAZOOM KINDEROPVANG 28-32 UUR P/WK

Wij zoeken per direct een bevlogen en enthousiast teamlid voor ons Service Team.➡️ Heb je ervaring in de planning van de kinderopvang en haal je er voldoening uit om samen met je collega’s ouders te helpen én ervoor te zorgen dat de bezetting goed op orde is? Dan zijn we op zoek naar jou! In deze functie ben jij samen met collega-planners verantwoordelijk voor de planning en plaatsing van kinderen op onze voorscholen en buitenschoolse opvang in Amsterdam Zuidoost.Klik gelijk op de link om de rest van de vacature (en de voorwaarden) te lezen en solliciteer! Delen=aardig. swazoom.nl/_nieuws/vacature-medewerker-planning-plaatsing-swazoom-kinderopvang-28-32-uur-p-wk#vacature #planning #planner #planningvacature #swazoomkinderopvang #kinderopvang #bso #pedagogischmedewerker #pedagogisch #amsterdamzuidoost #voorscholen #voorschoolisvoorsprong #gelijkekansen #spelendleren #samenspelen #samenleren #creativiteit #peuterontwikkeling #kindontwikkeling #peuters #kinderen ... Meer weergevenMinder weergeven

🔊 VACATURE MEDEWERKER PLANNING & PLAATSING SWAZOOM KINDEROPVANG 28-32 UUR P/WK

Wij zoeken per direct een bevlogen en enthousiast teamlid voor ons Service Team.

➡️ Heb je ervaring in de planning van de kinderopvang en haal je er voldoening uit om samen met je collega’s ouders te helpen én ervoor te zorgen dat de bezetting goed op orde is? Dan zijn we op zoek naar jou! In deze functie ben jij samen met collega-planners verantwoordelijk voor de planning en plaatsing van kinderen op onze voorscholen en buitenschoolse opvang in Amsterdam Zuidoost.

Klik gelijk op de link om de rest van de vacature (en de voorwaarden) te lezen en solliciteer! Delen=aardig. https://swazoom.nl/_nieuws/vacature-medewerker-planning-plaatsing-swazoom-kinderopvang-28-32-uur-p-wk

#vacature #planning #planner #planningvacature #swazoomkinderopvang #kinderopvang #bso #pedagogischmedewerker #pedagogisch #amsterdamzuidoost #voorscholen #voorschoolisvoorsprong #gelijkekansen #spelendleren #samenspelen #samenleren #creativiteit #peuterontwikkeling #kindontwikkeling #peuters #kinderen

SWAZOOM KINDEROPVANG - THEMA HERFST DEEL 4: REGEN

🔊Ouders met een peuter en/of kleuter, het is weer tijd voor een leuke Swazoom Kinderopvang 'thuis'-activiteit!😄Oei, wat is het wisselvallig buiten. De wind blaast de bladeren uit de bomen.🍁💨 Soms drijft er een regenwolk voorbij en begint het spontaan te regenen. 🌧. Allemaal interessante onderwerpen waar je met jouw kind over kan praten. In het filmpje leggen Mirjam en Larissa meer uit over de herfst en regen. ☔️ Veel plezier samen!😄🌲 www.youtube.com/watch?v=jiniIg9pcYQ&t=1sBezoek onze website voor meer informatie over Swazoom Kinderopvang en maak gelijk een proefberekening en/of gebruik van ons online-inschrijfformulier!#swazoomkinderopvang #kinderopvang #herfst #herfstactiviteit #regen #handoogcoordinatie #ouderenenkindactiviteit #peuterontwikkeling #kindontwikkeling #spelendleren #samenzijn #samenspelen #samenleren #creativiteit #voorscholen #voorschoolisvoorsprong #peuters #kleuters #kinderen ... Meer weergevenMinder weergeven

Comment on Facebook

SWAZOOM KINDEROPVANG - THEMA HERFST DEEL 3: VOELEN

🔊 Ouders met een peuter en/of kleuter, het is weer tijd voor een leuke Swazoom Kinderopvang 'thuis'-activiteit!😄Mirjam en Larissa hebben een leuk herfstspelletje bedacht.🍂 Hiermee kan je op een leuke manier de zintuigen van de vingers van jouw kind laten prikkelen en oefenen met de coördinatie. Praat op een leerzame manier over de herfst.🍁 Wat zijn bijvoorbeeld de kenmerken die tijdens de herfst aanwezig zijn en wat is een dennenappel? Veel plezier samen!😄🌲https://www.youtube.com/watch?v=3o3kWw2PZj0&t=2sBezoek onze website voor meer informatie over Swazoom Kinderopvang en maak gelijk een proefberekening en/of gebruik van ons online-inschrijfformulier!#swazoomkinderopvang #kinderopvang #herfst #herfstspelletje #motoriek #handoogcoordinatie #ouderenenkindactiviteit #peuterontwikkeling #kindontwikkeling #spelendleren #samenzijn #samenspelen #samenleren #creativiteit #voorscholen #voorschoolisvoorsprong #peuters #kleuters #kinderen ... Meer weergevenMinder weergeven

Comment on Facebook

Mirjam en Larissa wat een leuk filmpje en fijne activiteit voor ouders en kinderen! Inspirerend weer om deze activiteit ook weer eens op de groep te doen met een aantal kinderen. Een aanvullende activiteit voor kinderen die alle onderdelen al weten te benoemen zou kunnen zijn het verstoppen van een aantal herfst voorwerpen onder het doek en dan samen toveren. Je zingt samen een toverliedje of versje hokus pokus en pakt dan een onderdeel weg, welke onderdelen liggen er nog en welke is weg? Dit is erg spannend en plezierig om te doen wanneer de onderdelen al bekend zijn.

View more comments

SWAZOOM KINDEROPVANG - THEMA HERFST DEEL 2: SORTEREN EN TELLEN

🔊 Ouders met een peuter en/of kleuter, het is weer tijd voor een leuke creatieve Swazoom Kinderopvang 'thuis'-activiteit! 😄 De herfst brengt altijd prachtige kleuren met zich mee.🍄 Er is geen mooier moment om buiten te gaan wandelen en interessante dingen te verzamelen. In dit filmpje leggen Larissa en Mirjam uit hoe je jouw kind kan leren sorteren en tellen met de takjes en eikeltjes die jullie buiten hebben gevonden.🧐🧮 Dus trek je schoenen maar aan en ga samen lekker de buitenlucht in. Veel plezier! 😀🍂🍄🍁 www.youtube.com/watch?v=EaRlIxchZl4&t=1sKijk ook op www.swazoom.nl/kinderopvang/ voor meer informatie over Swazoom Kinderopvang en maak gelijk een proefberekening en/of gebruik van ons online-inschrijfformulier!#swazoomkinderopvang #kinderopvang #herfst #hetisherfst #herfstwandeling #ouderenenkindactiviteit #peuterontwikkeling #kindontwikkeling #spelendleren #samenzijn #samenspelen #samenleren #creativiteit #voorscholen #voorschoolisvoorsprong #peuters #kleuters #kinderen ... Meer weergevenMinder weergeven

Comment on Facebook

SWAZOOM KINDEROPVANG - THEMA HERFST DEEL 1: HERFSTWANDELING

🔊 Ouders met een peuter en/of kleuter, het is weer tijd voor een leuke creatieve Swazoom Kinderopvang 'thuis'-activiteit! 😄 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀De zomer ligt achter ons en bladeren beginnen al mooi te kleuren. Het is herfst! Mirjam en Larissa zijn samen naar buiten geweest om een herfstwandeling te maken. In het filmpje geven ze tips over hoe je met jouw peuter of kleuter het over de herfst kan hebben en wat er bijvoorbeeld op dat moment in de natuur speelt. Geniet van de wandeling en aanschouw hoe jouw kind op een avontuurlijke manier de herfst ontdekt. Veel plezier samen! 😀🍂🍄🍁https://www.youtube.com/watch?v=00falyYPo9A⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Kijk ook op www.swazoom.nl/kinderopvang/ voor meer informatie over Swazoom Kinderopvang en maak gelijk een proefberekening en/of gebruik van ons online-inschrijfformulier!#swazoomkinderopvang #kinderopvang #herfst #hetisherfst #herfstwandeling #ouderenenkindactiviteit #peuterontwikkeling #kindontwikkeling #spelendleren #samenzijn #samenspelen #samenleren #creativiteit #voorscholen #voorschoolisvoorsprong #peuters #kleuters #kinderen ... Meer weergevenMinder weergeven

Comment on Facebook

Meer laden

Activiteitenkalender

ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Geen activiteiten
Bekijk hier alle activiteiten
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial