DE JONGERENCOACHES VAN SWAZOOM ZIJN ‘MASTER’ OP DE VO-SCHOLEN IN ZUIDOOST

Geschreven: 20 mei 2020
Deel dit bericht: Ga naar de Instellingen en activeer de optie “Plaats ze handmatig”

Amsterdam Zuidoost is een prachtig stadsdeel met een multiculturele bevolkingssamenstelling. Een samenstelling waarbij jeugd en jongeren procentueel oververtegenwoordigd zijn. Het voordeel hiervan is dat het stadsdeel bruist van de activiteiten. En de keerzijde van deze levendigheid is dat er problemen opkomen die de samenhorigheid enorm kunnen verstoren. Te denken valt aan jeugdcriminaliteit, eenzaamheid, schooluitval of dakloosheid. Om dit soort problemen en/of situaties aan te pakken is Swazoom Welzijn de aangewezen organisatie om, samen met scholen en andere partners, met oplossingen te komen om de jeugdigen en jongeren betere perspectieven te bieden. En die perspectieven komen tegenwoordig tot uiting door de corona crisis. Hierdoor moesten de jongerencoaches zo snel mogelijk overschakelen tot andere werk methodieken om de leerlingen (jongeren) de nodige hulp, advies en begeleiding aan te kunnen bieden. 

Uiteindelijk kon door de snelle omschakeling een uitgebreid online activiteitenaanbod worden opgezet. Hierin is hulp, advies en begeleiding verwerkt. Alhoewel de scholen zijn gesloten, staat Swazoom Welzijn niet stil en gaat steevast door om er voor de jongeren te zijn in deze moeilijke tijd.

Jongerenwerk en onderwijs

Om de problemen van de  jongeren beter te kunnen aanpakken is Swazoom Welzijn in stadsdeel Amsterdam Zuidoost een samenwerking aangegaan met de scholen van het voortgezet onderwijs (VO). De samenwerking met de scholen kan het best worden weergegeven aan de hand van praktijksituaties van drie jongerencoaches van Swazoom Welzijn. Alhoewel de praktijksituaties vòòr de corona crisis plaatsvonden, blijven ze relevant voor het jongerenwerk en onderwijs.

MySchoolCoachzz

Peer to peer coaching jongeren op scholen | Laya Leysner:

De samenwerking tussen het jongerenwerk en het onderwijs vind ik zeer belangrijk. Daarom ben ik ook van mening dat deze twee werkvelden verbonden moeten zijn aan elkaar. School is een plek waar jongeren veel moeten doen. Je moet goede cijfers halen, je moet dit beter doen, je moet.. en vul zelf maar verder in. 

Het jongerenwerk is geen verplichting, het is iets waar de jongere zelf voor kiest. Jongerenwerk maakt onderdeel uit van het leefgebied “vrije tijd” en ze hebben de keuze om dat te besteden aan onze activiteiten en projecten. Als jongeren in deze setting een dialoog aangaan met een jongerenwerker; iemand die net iets ouder is en weet wat je voelt en meemaakt, dan vinden ze dat vaak veel fijner dan een gesprek met een oudere zorgcoördinator, hulpverlener of leerkracht. In ons peer-to-peer-project kiezen de jongeren zelf waar zij aan willen werken, ze maken hun eigen veranderwens. Onze getrainde jongerencoaches zijn laagdrempelig en fungeren als rolmodel. De jongeren die op het VO zitten spiegelen zich aan de jongerencoaches. En de jongerencoaches gebruiken de gesprekken om thema’s te bespreken die de jongeren niet in hun eigen omgeving of op school kunnen bespreken. Als de jongerencoach samen met de jongere de leefgebieden school, thuis en vrije tijd met elkaar kan verbinden, om de jongere de juiste ondersteuning te bieden om zich optimaal te kunnen ontwikkelen,  dan is het een win-win situatie voor beide partijen.

Oplossingsgericht werken 

Verder denken wij vanuit het jongerenwerk oplossingsgericht. De coaching is erop gericht om onze jongeren uit Zuidoost te empoweren, te motiveren en hun sterktes te benadrukken. Dit zorgt voor het versterken van hun zelfbeeld en het vergroten van zelfvertrouwen, wat ook zijn effect heeft op schoolse vaardigheden en resultaten. In de praktijk op school komt het vaak voor dat leerkrachten het zwaar hebben en alleenmaar aangeven wat niet goed gaat. Jongeren vinden dit vaak vervelend en lastig. En dit zorgt ervoor dat ze minder gemotiveerd zijn voor school. Als je een jongere aanspreekt vanuit hun kracht, werkt dit veel prettiger en raken ze daardoor gemotiveerder om aan iets te werken.

Jongerencoaches: de ervaringsdeskundigen 

Onze jongerencoaches zijn deels ervaringsdeskundigen en willen graag iets terug doen voor de jeugd in Zuidoost. Vaak herkennen jongeren zich ook in de jongerencoaches en bouwen sneller een vertrouwensband op waardoor ze veel meer vertellen en zich kunnen uiten bij hun coach. De jongerencoach kan op zo een manier een spil in het netwerk van de jongere zijn. Waar het de jongere nog niet lukt om zijn eigen hulpvraag te formuleren of om zelf hulp te vragen, springt de jongerencoach in en maakt de jongere op deze manier zo zelfredzaam mogelijk.

De meerwaarde van het jongerenwerk tussen leerling, school en wijk | Charro Mauricio:

Ik vind de meerwaarde van een jongerenwerker op school heel belangrijk, omdat de jongerenwerker al affiniteit heeft met de doelgroep buiten de school om. Wij kunnen ons goed inleven in de leefwereld van de jongeren. Als jongerenwerker ben je een centraal gezicht op school, leerlingen herkennen je van de wijk en van jongerencentra. Zelf ben ik ook opgegroeid in deze buurt en ken hierdoor veel ouders van de leerlingen. Hierdoor is de drempel om als jongere met mij te praten veel lager en ouders spreken mij ook aan. Dit geeft hun een veilig gevoel, ook merk ik dit bij de leerlingen. Ze kunnen bij mij terecht voor meer dan één ding en geven dit ook door aan de medeleerlingen. Ook krijg ik van docenten teruggekoppeld dat ouders hier blij mee zijn. Als jongerenwerker ben ik ook buiten school om bereikbaar en ze leggen mij dan situaties voor en vragen dan om hulp. Zo kan ik ouders en leerlingen doorverwijzen, zoals laatst naar MySchoolCoachzz: het jongeren coachingsproject van Swazoom. Een ander voorbeeld is dat een jongen op zoek was naar een sportactiviteit na school. Ik vertelde hem over de mogelijkheden in de wijk en dat is zo goed bevallen, dat hij de volgende keer zijn vriendje heeft meegevraagd. Een paar dagen later kwamen er ouders naar mij toe over deze activiteiten en dat hun kinderen ook wilde aansluiten. Dit is een mooie brug tussen de school en de wijk.

Een jongerenwerker hoort op de scholen 

Als ik de directeur en de leerkrachten spreek over jongerenwerk op school, geven zij aan dat dit allang had moeten plaatsvinden. Een jongerenwerker hoort in de school! Ze vinden het ook stom dat het niet eerder heeft plaatsgevonden op hun school en dat er meerdere jongerenwerkers moeten rondlopen. Maar ze zijn desondanks erg tevreden en in een korte tijd zien ze verschil bij de leerlingen die ik heb begeleid. Een leerkracht merkte op dat een aantal introverte kids veel meer open waren en zelfs eentje te mondig is geworden in de klas. 

Hoe ik het meestal aanpak is eerst in groepsverband kijken  of ze met elkaar in dialoog kunnen gaan, om te kijken waar hun interesses liggen en waar ik een ingang kan vinden. Als het moeilijk is in groepsverband, ga ik individueel met een leerling aan de slag. Ik vraag ze vaak wat wel goed gaat en wat ze echt tof vinden. Waarna ik op het positieve inzoom, zodat we de leerling meer zelfvertrouwen kunnen geven. Bijvoorbeeld: ze stellen zich kwetsbaar op in een veilige setting met de jongerenwerker. Die coacht en empowert ze en geeft ze een boost. We organiseren samen iets waar ze heel goed in zijn; hij wilt boksen maar durft niet alleen en mag een vriend meenemen. 

Hij vond het heel leuk, maar alleen vond hij zichzelf er niet zo goed in. Kleine stapjes! En dit zorgde ervoor dat ze een gametoernooi hadden georganiseerd, waardoor ze de link naar het buurthuis kunnen vinden. 

Als jongeren bezig zijn met rappen op het schoolplein is het een uitdaging om ze te benaderen in: rappen zonder scheldwoorden, positieve tekst, anderen stimuleren, motiveren in een positief jasje. Ze moeten het echt samen doen met de leider van de groep. 

Jongeren die stilletjes waren, zij die school niets vonden om wat voor reden dan ook, die zijn wel naar het oudergesprek gekomen. Omdat ik de ouders ken van de buurt of via jeugdvrienden. Een persoonlijk gesprek vinden ze fijn om ze te motiveren op school. School, jongere en ouders zijn hier blij mee.” 

Klankbord voor de docenten 

Het is fijn als je daar als jongerenwerker rondloopt en de docenten zich kunnen ventileren bij jou en hierdoor ook de nodige wisselwerking plaatsvind tussen jongerenwerker en docenten. 

Hierbij komen de sterktes/kwaliteiten van de jongerenwerker goed van pas, te weten: 

  • Gepassioneerde werker;
  • Communicatief vaardig;
  • Meer dan een flexibele duizendpoot;
  • Kameleon;
  • Transparant;
  • Motiverend;
  • Activerend;
  • Inspirerend;
  • Ervaringsdeskundige.

De jongerencoach als present werker | Sjoerd Bakker:

Samenwerking Swazoom en OSB 

Er was al sprake van een samenwerking met de OSB en Swazoom, maar dit was meestal op projectmatige basis. Vorig schooljaar is er ingezet om de samenwerking te versterken met de aanpak de Kansrijke Route die ontwikkeld is door Combiwel en Dynamo. Swazoom is hierin de uitvoerende partij en wij hebben affiniteit met en kennis van Amsterdam Zuidoost. In deze aanpak wordt er een verbinding gelegd tussen de leefgebieden van jongeren bestaande uit vrije tijd, de thuissituatie en de schoolomgeving.

Functie van de jongerenwerker op school


De jongerenwerker op school biedt extra ondersteuning aan leerlingen. Ik ben aanwezig op en rondom de school en werk samen met hulpverlening. Daarnaast signaleer ik problemen en trends die dan weer behandeld worden in de klas. Ik denk mee met docenten bij knelpunten of een hulpvraag. De jongerenwerker is er altijd voor een coaching gesprek.”

Band buiten schooltijd tussen jongerenwerker en jongere


Als er al contact in vredestijd is geweest, dan ligt de drempel lager als er iets aan de hand is. Jongeren weten dat ik er ben om te ondersteunen en maken daar dan makkelijker gebruik van. Kennis van de achtergrond situaties en de omgeving helpt ook daarbij.

Jongerenwerker en veiligheid binnen de school 


De jongerenwerker als present werker op een school kan vroegtijdig problemen signaleren en daar kordaat op inspelen, zodat escalatie van problemen kunnen worden voorkomen. Daarnaast is de jongerenwerker verbonden aan een wijk in Zuidoost, maar dan werkzaam op straat of vanuit een buurthuis. Met deze verbinding kan hij/zij ook buiten school iets voor de jongeren betekenen. Ik denk dat elke school zich er goed aan doet om jongerenwerk in te zetten.”

Huidig aanbod op de VO-scholen

Door de huidige situatie met betrekking tot corona zijn de jongerencoaches Sjoerd en Charro momenteel actief op het Bindelmeer College met het bieden van hulp en advies aan de leerlingen / jongeren. 

Momenteel zijn de jongerencoaches actief op de VO-scholen Bindelmeer College, Open Schoolgemeenschap Bijlmermeer. En binnenkort zal het jongerenwerk ook starten met activiteiten op het Ir. Lely Luceum. 

Jongerencoaches en verbinding tussen de drie leefmilieus 

De manager van Swazoom Welzijn, Raoul White, is voorstander van de verbinding tussen de drie leefmilieus namelijk vrije tijd, onderwijs en thuis. Daarom vindt hij dat de focus gericht moet zijn op de jongerencoaches VO van Swazoom. Die verbinden en acteren op de raakvlakken van deze drie leefmilieus. Zij zorgen voor een brugfunctie tussen de wijk en school, waarbij zij zelf leerlingen coachen, groepen begeleiden, een aanspreekpunt zijn voor ouders en leerkrachten en doorverwijzen indien nodig. Zowel de scholen als de ouders zijn heel blij met de komst van de jongerencoaches. Dus de Swazoom jongerencoach, zorgt voor de verbinding tussen straat en school! 

Door Stephano Stoffel, beleidsadviseur Swazoom Welzijn

Opmerking: Het interview van Sjoerd Bakker is uit Bijlmer en Meer (4 december 2019).

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

SWAZOOM KINDEROPVANG - BUITENMATERIAAL BESCHILDEREN!

🔊Ouders met een peuter en/of kleuter, het is weer tijd voor een leuke Swazoom Kinderopvang Ouder & Kind (thuis)activiteit! 😄Zoek samen buiten naar platte ronde stenen en/of bladeren (tussen de buien door, ja het is weer Herfst ☔️). Volg onze instructie en veel plezier samen! 😄 Tijdens het kleuren/versieren van de stenen en/of bladeren oefent je kind op een creatieve en speelse manier de hand-oog coördinatie en de fijne motoriek, de spieren in de hand en vingers die nodig zijn om te leren schrijven. Delen=aardig.Kijk ook op www.swazoom.nl/kinderopvang/ voor meer informatie over Swazoom Kinderopvang. Op onze website kan er een proefberekening gemaakt worden en inschrijven kan gelijk via het online-inschrijfformulier!#swazoomkinderopvang #kinderopvang #knutselen #kleuren #ouderenenkindactiviteit #motoriek #handoogcoordinatie #peuterontwikkeling #kindontwikkeling #spelendleren #samenzijn #samenspelen #samenleren #creativiteit #voorscholen #voorschoolisvoorsprong #peuters #kleuters #kinderen ... Meer weergevenMinder weergeven

SWAZOOM KINDEROPVANG - BUITENMATERIAAL BESCHILDEREN!
🔊Ouders met een peuter en/of kleuter, het is weer tijd voor een leuke Swazoom Kinderopvang Ouder & Kind (thuis)activiteit! 😄

Zoek samen buiten naar platte ronde stenen en/of bladeren (tussen de buien door, ja het is weer Herfst ☔️). Volg onze instructie en veel plezier samen! 😄 Tijdens het kleuren/versieren van de stenen en/of bladeren oefent je kind op een creatieve en speelse manier de hand-oog coördinatie en de fijne motoriek, de spieren in de hand en vingers die nodig zijn om te leren schrijven. Delen=aardig.

Kijk ook op https://www.swazoom.nl/kinderopvang/ voor meer informatie over Swazoom Kinderopvang. Op onze website kan er een proefberekening gemaakt worden en inschrijven kan gelijk via het online-inschrijfformulier!

#swazoomkinderopvang #kinderopvang #knutselen #kleuren #ouderenenkindactiviteit #motoriek #handoogcoordinatie #peuterontwikkeling #kindontwikkeling #spelendleren #samenzijn #samenspelen #samenleren #creativiteit #voorscholen #voorschoolisvoorsprong #peuters #kleuters #kinderen

'WEEK VAN DE OPVOEDING' BIJ SWAZOOM OP 3, 5 EN 6 OKTOBER!

Het thema van de week is ‘Samen delen, Samen Weten’. Omdat het voor elke opvoeder belangrijk is om verbinding te maken, met elkaar als opvoeders, maar ook met anderen uit de omgeving die bij de opvoeding betrokken zijn, hebben Swazoom Kinderopvang en Swazoom Welzijn drie ouderbijeenkomsten georganiseerd. Door kennis en ervaringen te delen komen we dichter bij elkaar. En door samen te delen weten we meer. Mirjam Vlaanderen en Samantha Paz Pereira gaan met ouders in gesprek over opvoeding. Daarvoor gebruiken ze het spel ‘Opvoeden in de Buurt‘. Wil je andere ouders leren kennen? Kom dan langs en doe mee met het spel! De tijden en locaties kun je ook vinden op onze flyer. swazoom.nl/_nieuws/oktober-2022-week-van-de-opvoeding-bij-swazoom. Delen=aardig.#wvdo2022 #samendelensamenweten #opvoeden #opvoedenindebuurt #weekvandeopvoeding #swazoom #spelendleren #samenspelen #peuters #kleuters #kinderen #jongeren #kinderopvang #jongerenwerk ... Meer weergevenMinder weergeven

WEEK VAN DE OPVOEDING BIJ SWAZOOM OP 3, 5 EN 6 OKTOBER!
Het thema van de week is ‘Samen delen, Samen Weten’.
 
Omdat het voor elke opvoeder belangrijk is om verbinding te maken, met elkaar als opvoeders, maar ook met anderen uit de omgeving die bij de opvoeding betrokken zijn, hebben Swazoom Kinderopvang en Swazoom Welzijn drie ouderbijeenkomsten georganiseerd. Door kennis en ervaringen te delen komen we dichter bij elkaar. En door samen te delen weten we meer. 

Mirjam Vlaanderen en Samantha Paz Pereira gaan met ouders in gesprek over opvoeding. Daarvoor gebruiken ze het spel ‘Opvoeden in de Buurt‘. 

Wil je andere ouders leren kennen? Kom dan langs en doe mee met het spel! De tijden en locaties kun je ook vinden op onze flyer. https://swazoom.nl/_nieuws/oktober-2022-week-van-de-opvoeding-bij-swazoom. Delen=aardig.

#wvdo2022 #samendelensamenweten #opvoeden #opvoedenindebuurt #weekvandeopvoeding #swazoom #spelendleren #samenspelen #peuters #kleuters #kinderen #jongeren #kinderopvang #jongerenwerk

SWAZOOM KINDEROPVANG - EVEN EEN ADEMPAUZE, HET KLETSBANKJE.

🔊Ouders met een kleuter en/of peuter, het is weer tijd voor een leuke Swazoom Kinderopvang Ouder & Kind (thuis)activiteit! 😄Wat als je gewoon even gaat zitten?Wat als je gewoon even ademt?Wat als je even stopt om te voelen en te kijken? Volg onze instructie en veel plezier samen! Delen=aardig.Kijk ook op www.swazoom.nl/kinderopvang/ voor meer informatie over Swazoom Kinderopvang. Op onze website kan er een proefberekening gemaakt worden en inschrijven kan gelijk via het online-inschrijfformulier!#swazoomkinderopvang #kinderopvang #bso #samenpraten #samenzijn #ouderenenkindactiviteit #peuterontwikkeling #kindontwikkeling #spelendleren #samenleren #creativiteit #voorscholen #voorschoolisvoorsprong #peuters #kleuters #kinderen ... Meer weergevenMinder weergeven

SWAZOOM KINDEROPVANG - EVEN EEN ADEMPAUZE, HET KLETSBANKJE.
🔊Ouders met een kleuter en/of peuter, het is weer tijd voor een leuke Swazoom Kinderopvang Ouder & Kind (thuis)activiteit! 😄

Wat als je gewoon even gaat zitten?
Wat als je gewoon even ademt?
Wat als je even stopt om te voelen en te kijken? Volg onze instructie en veel plezier samen!  Delen=aardig.

Kijk ook op https://www.swazoom.nl/kinderopvang/ voor meer informatie over Swazoom Kinderopvang. Op onze website kan er een proefberekening gemaakt worden en inschrijven kan gelijk via het online-inschrijfformulier!

#swazoomkinderopvang #kinderopvang #bso #samenpraten #samenzijn #ouderenenkindactiviteit #peuterontwikkeling #kindontwikkeling #spelendleren #samenleren #creativiteit #voorscholen #voorschoolisvoorsprong #peuters #kleuters #kinderen

SWAZOOM KINDEROPVANG - KUNST VAN TOILETPAPIER!

🔊Ouders met een kleuter en/of peuter, het is weer tijd voor een leuke Swazoom Kinderopvang Ouder & Kind (thuis)activiteit! 😄Bedenk tijdens deze activiteit samen wat jullie nog meer met jullie kunstwerk kunnen doen! Volg onze instructie en veel plezier ermee! 😄 Delen=aardig.Kijk ook op www.swazoom.nl/kinderopvang/ voor meer informatie over Swazoom Kinderopvang. Op onze website kan er een proefberekening gemaakt worden en inschrijven kan gelijk via het online-inschrijfformulier!#swazoomkinderopvang #kinderopvang #bso #knutselen #kunstwerkmaken #kleuren #ouderenenkindactiviteit #motoriek #handoogcoordinatie #peuterontwikkeling #kindontwikkeling #spelendleren #samenzijn #samenspelen #samenleren #creativiteit #voorscholen #voorschoolisvoorsprong #peuters #kleuters #kinderen ... Meer weergevenMinder weergeven

SWAZOOM KINDEROPVANG - KUNST VAN TOILETPAPIER!
🔊Ouders met een kleuter en/of peuter, het is weer tijd voor een leuke Swazoom Kinderopvang Ouder & Kind (thuis)activiteit! 😄

Bedenk tijdens deze activiteit samen wat jullie nog meer met jullie kunstwerk kunnen doen! Volg onze instructie en veel plezier ermee! 😄 Delen=aardig.

Kijk ook op https://www.swazoom.nl/kinderopvang/ voor meer informatie over Swazoom Kinderopvang. Op onze website kan er een proefberekening gemaakt worden en inschrijven kan gelijk via het online-inschrijfformulier!

#swazoomkinderopvang #kinderopvang #bso #knutselen #kunstwerkmaken #kleuren #ouderenenkindactiviteit #motoriek #handoogcoordinatie #peuterontwikkeling #kindontwikkeling #spelendleren #samenzijn #samenspelen #samenleren #creativiteit #voorscholen #voorschoolisvoorsprong #peuters #kleuters #kinderen

SWAZOOM KINDEROPVANG - BOTER, KAAS EN EIEREN!

🔊Ouders met een kleuter en/of peuter, het is weer tijd voor een leuke Swazoom Kinderopvang Ouder & Kind (thuis)activiteit! Kies samen wat jullie zullen gebruiken om je spel te maken. Volg onze instructie en veel plezier samen! 😄 Delen=aardig.Kijk ook op www.swazoom.nl/kinderopvang/ voor meer informatie over Swazoom Kinderopvang. Op onze website kan er een proefberekening gemaakt worden en inschrijven kan gelijk via het online-inschrijfformulier!#swazoomkinderopvang #kinderopvang #bso #knutselen #boterkaaseneiren #ouderenenkindactiviteit #peuterontwikkeling #kindontwikkeling #spelendleren #samenzijn #samenspelen #samenleren #creativiteit #voorscholen #voorschoolisvoorsprong #peuters #kleuters #kinderen ... Meer weergevenMinder weergeven

SWAZOOM KINDEROPVANG - BOTER, KAAS EN EIEREN!
🔊Ouders met een kleuter en/of peuter, het is weer tijd voor een leuke Swazoom Kinderopvang Ouder & Kind (thuis)activiteit! 

Kies samen wat jullie zullen gebruiken om je spel te maken. Volg onze instructie en veel plezier samen! 😄 Delen=aardig.

Kijk ook op https://www.swazoom.nl/kinderopvang/ voor meer informatie over Swazoom Kinderopvang. Op onze website kan er een proefberekening gemaakt worden en inschrijven kan gelijk via het online-inschrijfformulier!

#swazoomkinderopvang #kinderopvang #bso #knutselen #boterkaaseneiren #ouderenenkindactiviteit #peuterontwikkeling #kindontwikkeling #spelendleren #samenzijn #samenspelen #samenleren #creativiteit #voorscholen #voorschoolisvoorsprong #peuters #kleuters #kinderen
Meer laden

Activiteitenkalender

ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Geen activiteiten
Bekijk hier alle activiteiten
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial