Vacature Raad van Toezicht Swazoom- Financiën

Geschreven: 15 maart 2021
Deel dit bericht: Ga naar de Instellingen en activeer de optie “Plaats ze handmatig”

De organisatie – Stichting Swazoom

Swazoom is een organisatie die zich richt op sociaal-cultureel werk voor kinderen, jeugd en jongeren. Swazoom biedt een breed scala aan producten en diensten. Het bestaat uit Stichting Swazoom Kinderopvang en Swazoom Welzijn; van kinderopvang zoals voorschool en BSO tot kinder- en jeugdwerk. Bij Welzijn kan gedacht worden aan jeugd en jongerenactiviteiten zoals sportfaciliteiten en evenementen, van jeugdzorg tot cultuur zoals moderne dans voor jongeren.

Swazoom is een organisatie die continu werkt aan een ambitieus en professioneel aanbod.

De uitdagingen waar Amsterdam Zuidoost voor staat nemen de medewerkers van Swazoom ter harte.

Missie en visie

Swazoom heeft als missie dé organisatie in Zuidoost te zijn die voor kinderen en jongeren een stimulerende, herkenbare en veilige omgeving creëert, door de inzet van onze preventieve pedagogische expertise. Ons uitgangspunt is: “wij zijn er voor je”. Wij hebben een affectieve relatie met ouders, kinderen en jongeren. Wij zijn betrokken bij de bewoners in de wijken. Samen met hen en met onderwijs, zorg, bedrijfsleven en overheid, vergroten wij het perspectief op alle leefgebieden, zodat kinderen, jongeren, ouders en andere bewoners zich thuis, ten aanzien van de (voor)school, de wijk, vrije tijd en werk kunnen ontwikkelen, risicogedrag verkleinen en kansen benutten.

Om de missie en de visie waar te maken heeft Swazoom een strategische koers uitgezet die gebaseerd is op de volgende vijf pijlers: verbinding rondom kind en jongere, pedagogische grondslag, stimulerende leefomgeving, innovatie en professionaliteit.

Bestuursmodel

Swazoom heeft als bestuursstructuur het Raad van Toezicht-directeur/bestuurder-model. De directeur is tevens de bestuurder. Leidraad voor de stichting zijn de Governance Codes Sociaal Werk en Kinderopvang. Swazoom heeft daarnaast ook een Treasury-statuut opgesteld.

De directeur-bestuurder is integraal verantwoordelijk voor het gevoerde beleid, de kwaliteit en het functioneren van de organisatie in z’n geheel.

Raad van Toezicht Swazoom

De Raad van Toezicht van Swazoom bestaat uit vijf personen inclusief de voorzitter met de volgende taken:

 • Toezicht op de directie van de stichtingen; zowel op de maatschappelijke als op de commerciële doelstellingen;
 • De directeur-bestuurder met reflectie en raad terzijde te staan;
 • Het werkgeverschap van de directeur-bestuurder te vervullen;
 • Conform de statuten al dan niet goedkeuring verlenen van de door directie voorbereide besluiten en stukken;
 • De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de externe accountant.

De RvT heeft een controlerende rol ‘op afstand’ en ook een adviserende en vaststellende betrokkenheid bij het tot stand komen van de hoofdlijnen van het strategisch beleid. De RvT vervult zijn toezicht-, goedkeurings-, advies- en werkgeversfuncties op een evenwichtige wijze en richt zich daarbij op het belang van Stichting Swazoom.

De RvT werkt met een Remuneratiecommissie en een Auditcommissie Financiën. In deze commissies zitten leden van de RvT om de toezicht op specifieke aandachtsgebieden te verdiepen en een goede besluitvorming voor te bereiden.

De samenwerking en het integraal functioneren van de RvT wordt jaarlijks geëvalueerd door de Raad zelf en periodiek onder externe begeleiding. Ook de samenwerking tussen de RvT en het bestuur maakt deel uit van de jaarlijkse evaluatie.

Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen aansluitend voor een tweede en laatste termijn van vier jaar worden benoemd.

Nieuw lid Raad van Toezicht (financieel profiel)

Wegens het aftreden van één van de leden van de RvT met de financiële portefeuille zoekt Swazoom een nieuw lid met een financieel profiel die tevens zitting zal nemen in de Auditcommissie Financiën.

Profielschets Raad van Toezicht  

Alle leden van de Raad van Toezicht beschikken over de volgende competenties:

 • Kennis van of belangstelling voor de sector Welzijn en Kinderopvang waarbinnen Swazoom werkzaam is;
 • Omgevingsbewustzijn: kennis van de politiek/bestuurlijke omgeving waarin Swazoom opereert;
 • Onafhankelijk en kritisch;
 • Heeft oog voor de relatie tussen doelstellingen en resultaten van de stichting en beschikt over voldoende kennis en ervaring om de succes- en risicoparameters van de stichting goed te kunnen beoordelen;
 • Relevante netwerken voor de stichting;
 • Toezichthoudende en/of bestuurlijke ervaring.

Specifiek voor het nieuwe lid:

 • Afgeronde wetenschappelijke opleiding op financieel gebied;
 • Vanuit achtergrond en ervaring een echte ‘financial’ met liefst een CFO profiel en bedrijfskundige expertise;
 • Ervaring als toezichthouder op financieel gebied;
 • Kennis van financiering van kinderopvang en welzijn en de financieringsstromen;
 • Financiële deskundigheid en ervaring ten aanzien van opzet en werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen en de financiën van de organisatie;
 • Ervaring met gesprekken en overleggen vanuit de Auditcommissie Financiën met externe partijen zoals de externe accountant.

Vergaderingen

De Raad van Toezicht van Swazoom vergadert zo vaak als nodig is en tenminste vijf keer per jaar. De vergaderingen vinden zoveel mogelijk aan het eind van de middag/begin van de avond plaats.

Bezoldiging

Het betreft een bezoldigde functie. Een lid van de RvT ontvangt € 5000,00 ex BTW per jaar.

Procedure

De RvT streeft er naar om in samenstelling een representatieve afspiegeling van de samenleving te zijn en werft daar actief op.

Na de selectie van een kandidaat voert de RvT een referentieonderzoek uit. De kandidaat wordt gevraagd hiervoor twee relevante referenten aan te leveren en geeft daarbij ook de goedkeuring aan de RvT om deze referenten te interviewen.

Contact

Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan kunt u reageren door uw motivatie en cv te sturen naar:
Nina Bauer n.bauer@swazoom.nl. Reageren is mogelijk tot en met 28 maart 2021.

Voor meer informatie over de inhoud van deze vacature en de sollicitatieprocedure kan contact worden opgenomen met Jurenne Hooi (voorzitter RvT) telefoonnummer 06-25263610 of Rosita Drigpal (voorzitter Auditcommissie) telefoonnummer 06-29066106.

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
2 days ago

SWAZOOM KINDEROPVANG OUDER & KIND ACTIVITEIT
‘Mooie plaatjes vangen – knippen, sorteren en plakken’
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Verzamel een paar (gratis) tijdschriften en reclamefolders. Kijk naar de plaatjes en laat je kind iets uitknippen.✂️ Plaatjes van dingen waar hij of zij blij van wordt: mooie kleuren, lekkere dingen, iets dat leuk is om te doen. Veel plezier samen!😊
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Meer informatie over Swazoom kunt u vinden op: swazoom.nl/
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#ouderenkindactiviteit #kindenouderactiviteit #samenspelen #samenleren #peuterontwikkeling #kindontwikkeling #peuters #kleuters #kinderen #swazoom #kinderopvang #bso #voorscholen #voorschoolisvoorsprong #knippen #mooieplaatjes
... See MoreSee Less

SWAZOOM KINDEROPVANG OUDER & KIND ACTIVITEIT 
‘Mooie plaatjes vangen – knippen, sorteren en plakken’
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Verzamel een paar (gratis) tijdschriften en reclamefolders. Kijk naar de plaatjes en laat je kind iets uitknippen.✂️ Plaatjes van dingen waar hij of zij blij van wordt: mooie kleuren, lekkere dingen, iets dat leuk is om te doen. Veel plezier samen!😊 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Meer informatie over Swazoom kunt u vinden op: https://swazoom.nl/
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#ouderenkindactiviteit #kindenouderactiviteit #samenspelen #samenleren #peuterontwikkeling #kindontwikkeling #peuters #kleuters #kinderen #swazoom #kinderopvang #bso #voorscholen #voorschoolisvoorsprong #knippen #mooieplaatjes
4 days ago

SWAZOOM KINDEROPVANG OUDER & KIND ACTIVITEIT
‘Maak een doolhof van huis-, tuin- en keukenspullen!’
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Onze ouderconsulenten hebben weer een leuke knutsel-activiteit voor jullie bedacht om samen uit te proberen met de kinderen thuis. Maak een doolhof van huis-, tuin- en keukenspullen! Veel knutsel-plezier samen! 😊
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Meer informatie over Swazoom kunt u vinden op: swazoom.nl/
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#ouderenkindactiviteit #kindenouderactiviteit #samenspelen #samenleren #peuterontwikkeling #kindontwikkeling #peuters #kleuters #kinderen #swazoom #kinderopvang #bso #voorscholen #voorschoolisvoorsprong #doolhofmaken
... See MoreSee Less

SWAZOOM KINDEROPVANG OUDER & KIND ACTIVITEIT 
‘Maak een doolhof van huis-, tuin- en keukenspullen!’
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Onze ouderconsulenten hebben weer een leuke knutsel-activiteit voor jullie bedacht om samen uit te proberen met de kinderen thuis. Maak een doolhof van huis-, tuin- en keukenspullen! Veel knutsel-plezier samen! 😊
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Meer informatie over Swazoom kunt u vinden op: https://swazoom.nl/
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#ouderenkindactiviteit #kindenouderactiviteit #samenspelen #samenleren #peuterontwikkeling #kindontwikkeling #peuters #kleuters #kinderen #swazoom #kinderopvang #bso #voorscholen #voorschoolisvoorsprong #doolhofmaken
Load more

Activiteitenkalender

<< apr 2021 >>
mdwdvzz
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Datum Activiteit
12 apr Spelinloop
Buurthuis Gein,
12 apr Chillzone meiden
Buurthuis Anansi,
12 apr Kids ’n Fun
Buurthuis Gein,
12 apr Kids ’n Fun (koken)
Buurthuis Anansi,
12 apr Cooking Queens
Buurthuis Holendrecht,
Bekijk hier alle activiteiten
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial