De Zebra

De Zebra groep is een gecombineerde groep met dagbehandeling en VVE. Dit betekent dat uw kind de helft van de tijd deelneemt aan de behandelgroep en de andere helft meedoet aan het programma van de voorschool. De Zebra is er voor kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar en is een samenwerking tussen M.O.C. ’t Kabouterhuis en Swazoom.

Dagbehandeling
Het werken in de groep is gericht op het vergroten van de vaardigheden van uw kind op alle ontwikkelingsgebieden. Ieder kind komt in de dagelijkse gang van zaken situaties tegen die hij nog moet leren. Dit kan gaan over omgaan met andere kinderen, leren praten, opkomen voor jezelf, jezelf aankleden, genieten van eten, en weten wat je allemaal kunt. Ook het omgaan met volwassenen en een relatie aangaan is belangrijk.

Kinderen die bij ’t Kabouterhuis in dagbehandeling zijn hebben diverse problemen en moeten allemaal extra ondersteund worden bij hun ontwikkeling. Soms zijn taken die ze krijgen aangeboden nog te moeilijk en mogen ze oefenen met makkelijkere taakjes, soms bieden we extra oefensituaties om nieuw gedrag aan te leren.

Dit aansluiten bij wat een kind kan en nog moet leren noemen we competentievergrotend werken. We proberen van ieder kind zo duidelijk mogelijk in beeld te krijgen wat hij kan en nog niet kan en sluiten dan zo goed mogelijk aan zodat een kind de gelegenheid heeft om te leren.

Methode Uk & Puk
Op de voorschool wordt gewerkte met de methode Uk & Puk. Uk & Puk is speciaal voor peuters ontwikkeld, zodat zij al jong een goede start maken met het leren en gebruiken van de Nederlandse taal. Er wordt met verschillende thema’s gewerkt zoals bijvoorbeeld: Dit ben ik, Eet smakelijk, Wat heb je aan vandaag. Bij de thema’s horen activiteiten die aansluiten bij de beleving van uw peuter en die zijn of haar ontwikkeling stimuleren. In eigen tempo leert de peuter stapje voor stapje de Nederlandse taal. Naast taal wordt er in de activiteiten ook aandacht besteed aan beginnend rekenen, zoals tellen, het verschil tussen groot en klein of de begrippen veel of weinig. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de sociaal-communicatieve vaardigheden zoals opkomen voor jezelf, samenspelen en speelgoed delen.