Aanmelden en plaatsing

Swazoom kinderopvang wil dat alle kinderen kunnen spelen en leren. Op onze voorscholen krijgen zij de beste kansen om zich te ontwikkelen en een goede start te maken op de basisschool.

  • Heeft uw kind een VVE-indicatie? Dan komt uw kind vier ochtenden of middagen naar de voorschool.
  • Heeft uw kind geen VVE-indicatie? Dan kan uw kind twee ochtenden of middagen naar de voorschool komen. U kunt indien gewenst tot eind 2017 twee dagdelen bijkopen.

Vanaf 1 januari 2018 verandert dit. Vanaf dan hebben alle peuters – met én zonder VVE-indicatie – recht op 15 uur per week voorschool. Swazoom wordt dan kinderopvang, met voorschool. U kunt dan ook meer opvang afnemen.

Uw kind bij Swazoom kinderopvang inschrijven
U kunt uw kind zelf inschrijven bij Swazoom of het OKC kan dit voor u doen. Inschrijven is vrijblijvend en kan vanaf 0 jaar. Er zijn geen kosten aan verbonden en de inschrijving verplicht u tot niets.

Schrijf uw kind direct online in.
Of bel een van onze medewerkers op 020 – 569 68 14.

Uw kind op de groep
Kinderen kunnen vanaf 2 jaar tot 3 jaar en 9 maanden geplaatst worden op een van onze kinderdagverblijven. Plaatsing geschiedt in principe op volgorde van inschrijving en zodra het kind 2 jaar is. Van de volgorde kan worden afgeweken op grond van een onevenwichtige verdeling van de groep.

Vragen over Swazoom kinderopvang?
Onze medewerkers helpen u graag verder. Zij helpen u ook met vragen over kosten, toeslagen en andere zaken.

Iedere werkdag van 8.30 tot 16.30 is er iemand bereikbaar. Belt u na die tijd? Spreek dan de voicemail in. We bellen u dan zo spoedig mogelijk terug.

Mailen kan natuurlijk ook: kinderopvang@swazoom.nl

Naar de basisschool
Voor meer informatie over het inschrijven op de basisschool verwijzen wij u graag naar de website van de gemeente over basisonderwijs in Amsterdam.

Meer informatie over plaatsingsbeleid