Aanmelden en plaatsing

Swazoom streeft ernaar om voor alle ingeschreven kinderen een passende plaats te bieden op één van de (VVE) voorscholen. Met dit plaatsingsbeleid wil Swazoom duidelijk maken hoe de plaatsen verdeeld worden. Wanneer uw kind een VVE-indicatie heeft gaat hij of zij vier ochtenden of middagen naar de voorschool. Zonder VVE-indicatie gaat uw kind twee ochtenden of middagen. Per groep komen er maximaal 16 peuters spelen onder begeleiding van twee leidsters, pedagogisch medewerkers. Kinderen kunnen vanaf 11 maanden via het OKC worden aangemeld voor inschrijving. Ook kunt u uw kind zelf bij Swazoom aanmelden voor inschrijving. De inschrijving wordt door de kind- en ouderadministratie van Swazoom geregeld. Zij beheren ook de wachtlijst.

Mogelijkheid tot bijkopen extra dagdelen voorschool
Kinderen die de voorschool (VVE-peuterspeelzaal) van Swazoom nu twee dagdelen per week bezoeken, kunnen vanaf nu vier dagdelen naar naar de voorschool komen tegen een vergoeding. Het aantal dagdelen dat een kind naar de voorschool komt, wordt bepaald door de indicatie van het OKC. Dit betekent dat uw kind 6 uur extra per week op de voorschool kan komen spelen en leren! Klik hier voor meer informatie.

Aanmelden
Ouders kunnen één locatie, die hun voorkeur heeft, opgeven. Kinderen van ouders, die woonachtig zijn in Amsterdam kunnen worden ingeschreven op de voorschool. Kinderen die niet woonachtig zijn in Amsterdam maar waarvan de ouders aantoonbaar economisch gebonden zijn aan Amsterdam kunnen tevens worden ingeschreven. Bij plaatsing vervalt de inschrijving op de wachtlijst van andere voorscholen van Swazoom.

Per 1 januari 2018 gaat het gemeentebeleid met betrekking tot kinderopvang en peuterspeelzalen veranderen. Lees hier het laatste nieuws over de harmonisatie.

Plaatsing
Kinderen vanaf 2½ tot 3 jaar en 9 maanden kunnen geplaatst worden. Plaatsing geschiedt in principe op volgorde van inschrijving en als het kind de plaatsbare leeftijd van 2½ jaar heeft. Van de volgorde van inschrijving kan worden afgeweken op grond van onevenwichtige verdeling van de groep. Lees meer over het aanmelden en de plaatsingsvolgorde in het plaatsingsbeleid voorscholen Amsterdam. Ook Algemene Voorwaarden Swazoom kunt u hier inzien.

Klik hier als u zich online wilt inschrijven voor de voorschool.
U kunt ook bellen met de kind- en ouderadministratie van Swazoom 020 569 68 14, maandag t/m donderdag van 09.00- 13.00 uur.

Naar de basisschool
Voor meer informatie over inschrijven op de basisschool kunt u terecht op de site van de gemeente. Daar komt u via deze link.