Pedagogisch beleid

Swazoom heeft een pedagogisch beleid voor de voorscholen in Amsterdam Zuidoost ontwikkeld. Wij vinden het belangrijk dat elk kind goed wordt voorbereid op deelname aan de Nederlandse samenleving, met aandacht en respect voor de eigen culturele achtergrond van het kind en dat van de andere kinderen in de groep. Het pedagogisch beleid vormt een leidraad voor het handelen van de leidsters en wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. Bekijk het pedagogisch beleid van de voorscholen van Swazoom.

Zo werken wij op de voorschool
De voorschool biedt peuters (2 ½ – 4 jaar) de gelegenheid om zich al spelend optimaal te ontwikkelen, zodat zij een goede basis krijgen om aan de basisschool te beginnen. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo als het daartoe de kans krijgt. De leidsters hebben de taak om uw kind door zorgvuldige begeleiding de mogelijkheden hiervoor aan te reiken en het kind te stimuleren om het maximale eruit te halen. Op de voorschool wordt veel aandacht besteed aan alle ontwikkelingsgebieden, waarvan de taalontwikkeling een belangrijk onderdeel is. Er wordt aandacht besteed aan het opgroeien in de Nederlandse samenleving en de verschillende culturele achtergronden in de groep. Wij waarderen het zeer als u voorwerpen, verhalen en liedjes uit uw cultuur een plek wil geven in de voorschool.

Op de voorscholen worden twee methodieken gebruikt – ook wel VVE-programma’s genoemd. De gekozen methodiek sluit aan op die van de basisschool waar de voorschool mee samenwerkt. Deze methodieken zijn een hulpmiddel om de kinderen een fijne en leerzame tijd te bieden. Klik op de naam van de methode voor meer informatie over de gebruikte VVE-programma’s PIRAMIDE en UK & PUK.