100% Passie

100% Passie voor mijn toekomst – kortweg Passie – is een pedagogisch activerend vormingsprogramma voor jongeren uit kwetsbare wijken. Het is ontwikkeld in Amsterdam Zuidoost door welzijnsorganisatie Swazoom.

Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik? Met het antwoord op deze drie vragen stappen jongeren na het volgen van 100% Passie voor mijn toekomst de wereld in.

10 jongeren, 8 workshops, 3 maanden

Tijdens het programma staan identiteitsontwikkeling en toekomstplanning centraal. In acht interactieve workshops onder leiding van een jongerenwerker als trainer en met inspirerende gastsprekers bereiden jongeren zich in drie maanden tijd voor op hun hedendaags en toekomstig maatschappelijk functioneren. Hoe? Door meer inzicht te krijgen in wie ze zijn, wat ze maatschappelijk willen bereiken en door vaardigheden te ontwikkelen die ze daarbij nodig hebben.

Spil in het programma is de jongerenwerker, die als trainer vanuit een vertrouwenspositie werkt met de deelnemende jongeren. Inspirerende externe trainers en gastsprekers brengen nieuwe inzichten en leren de jongeren nieuwe vaardigheden. Er wordt aandacht besteed aan waar je vandaan komt, maar de focus ligt op waar je toe in staat bent. Rolmodellen vormen een belangrijk werkprincipe.

Het doel van 100% Passie

Werken aan identiteitsvorming, een zelfbewuste houding en het versterken van sociale weerbaarheid. Dat doen we vanuit een positieve gedragsinzet van de jongere: meedoen en wederkerigheid in de samenleving. De doelen verschillen per individu, maar zijn allemaal gericht op succesvol zijn in de maatschappij en op een positieve manier bezig zijn met je toekomst.


Na afloop van 100% Passie:

 • vullen jongeren hun vrije tijd anders in
 • besteden jongeren meer aandacht aan hun toekomstplanning en arbeidsmarktoriëntatie
 • is hun sociaal netwerk uitgebreid
 • zijn jongeren in staat om hun kwaliteiten concreet en specifiek te benoemen
 • hebben jongeren het gevoel meer competent te zijn op een breder aantal vlakken (waaronder schoolvaardigheden, werknemersvaardigheden en werkmotivatie).
 • hebben jongeren meer vertrouwen in de toekomst
 • hebben jongeren een concreet stappenplan om hun toekomstplannen te realiseren
 • Weten jongeren beter wat ze willen in de toekomst

(Bron: evaluatie 100% Passie door onderzoeksbureau Loep)

‘Dit ging beter dan alle andere gesprekken. Daar stotterde ik of ze denken dat ik een rapper ben,’ Donovan (22) na afloop van de workshop sollicitatiegesprekken.

Voor wie is 100% Passie?

Jongeren van 12 tot 18. Er zijn aangepaste Passie-programma’s voor kinderen op de basisschool.

Pijlers van 100% Passie 

 • Identiteitsontwikkeling
 • Sociale weerbaarheid
 • Eigen verantwoordelijkheid
 • Toekomstperspectief

Voorbeelden van werkvormen die een centrale rol innemen:

 • Moodboards
 • Rolmodellen
 • Inspirerende gastsprekers, van voormalige stadsdeelvoorzitters tot ondernemers
 • Gezamenlijke maaltijd als informeel moment
 • Eindpresentatie voor familie, vrienden en andere betrokkenen

Jongeren over 100% Passie

Deelnemende jongeren beoordelen het programma erg positief. Ze geven aan dat ze zichzelf beter hebben leren kennen en beter weten wat ze willen in de toekomst.

Ik heb een deel van mezelf leren kennen, waarom ik zo denk en waarom ik bepaalde keuzes maak” Cheyenne (20).

‘Ik heb geleerd mezelf te presenteren, uit te leggen aan andere mensen hoe ik in elkaar zit, mijn toekomst scherp gesteld en wie mijn rolmodellen zijn,” Gregory (18).

‘Mijn twijfels zijn nu weg, ik weet beter wat ik wil.’ Donovan (22).

PASS THE PASSION

Deelnemers van 100% Passie krijgen de mogelijkheid om door te stromen naar Pass the passion. In Pass the passion worden zij zelf trainer van jongeren.

Van praktijkexperiment tot pedagogisch vormingsprogramma

100% Passie is ontwikkelt door jongerenwerker Marcello dello Stretto. Het programma begon als een praktijkexperiment in Amsterdam Zuidoost en is inmiddels uitgegroeid tot een pedagogisch activerend vormingsprogramma waarin het creëren van identiteitsbewustzijn en het ontwikkelen van een toekomstperspectief centraal staat.

100% Passie is een van de excellente programma’s van het jongerenwerk van Swazoom. Het jongerenwerk stimuleert jongeren in hun ontwikkeling en reikt ze handvatten aan die nodig zijn voor hun verdere ontwikkeling.

Het jongerenwerk is opgebouwd volgens onderstaand piramide-model. Van laagdrempelige contactmomenten werken we met de jongeren via gerichte projecten toe naar excellente programma’s.

In de excellente programma’s ontwikkelen jongeren het zelfvertrouwen en de vaardigheden die ze nodig hebben om succesvol te zijn in de maatschappij.

Meer weten over 100% Passie?

100% Passie inkopen?

Gemeenten, basisonderwijs, middelbaar onderwijs, jeugdzorg- en welzijnsorganisaties en andere organisaties kunnen 100% Passie inkopen. Interesse? Neem contact op met Swazoom, 020 – 569 68 67 of info@swazoom.nl.


100% Passie volgen?

Ben je tussen de 12 en 18 jaar en wil je meedoen aan 100% Passie? Neem contact op met Marcello Dello Stretto.