Wise Kids TV

Wise Kids kinderpersbureau is een middel om kinderen bewust van hun (mede)verantwoordelijkheid voor hun leef-, speel-, en woonomgeving te maken. Door het voeren van gesprekken (interviews) met andere kinderen maar ook met volwassenen waaronder beleidsmakers, managers en wethouders maken de kinderen kennis met de wereld van volwassenen en krijgen daardoor beter inzicht in welke rol zij kunnen spelen op het gebied van de leefbaarheid in de wijk.

Meer informatie via Sjoerd Bakker, s.bakker@swazoom.nl.

Wise Kids TV heeft een Youtube kanaal waar interviews en reportages bekeken kunnen worden.

Hieronder ziet u diverse WiseKidsTV reportages o.a. over een buurtkunst project in Holendrecht en MeetupZO.