Onderzoek

22 maart 2017    –  Aandacht voor culturele identiteit basis voor succesvolle toekomst

Kennis van je culturele roots, weten wie je bent en een doordacht toekomstplan zijn van grote betekenis voor de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van jongeren met een Afrikaanse achtergrond. Het zijn onmisbare voorwaarden voor succesvolle burgerschapsvorming en maatschappelijke integratie van deze jongeren die nu nog onvoldoende meekomen in de moderne samenleving.

Dit blijkt uit een vergelijkend onderzoek naar jongerenwerk in Amsterdam Zuidoost en Lewisham in Londen – twee grootstedelijke gebieden in Europa met een hoog percentage sociaaleconomisch kwetsbare bewoners met een Afrikaanse achtergrond.

In deze studie is gekeken naar wat goed werkt in de begeleiding van jeugd door jongerenwerkers. Veelvoorkomende problemen bij deze jongeren zijn ervaringen met racisme, discriminatie en maatschappelijke uitsluiting en een daarmee samenhangend laag ambitieniveau.

Een goede aanpak blijkt de jongeren in kwestie cultureel-historisch bewustzijn van hun verleden bij te brengen en daarmee de trots voor hun voorouders te vergroten. Dit versterkt hun weerbaarheid tegen alledaagse vooroordelen en hun ambitie op het gebied van scholing en arbeidsmarkt.

Het project is uitgevoerd met steun van het Europees Erasmus+ programma, in coproductie met de Engelse jongerenwerkorganisatie Share, Think and Act uit Londen.

Eindrapport De pedagogische waarde van cultureel bewustzijn Swazoom

Klik op Exchangeprogrammediasporayouth om de foto’s op de Facebookpagina van het project te bekijken.

    

 


10 januari 2017    –  Voorlopige conclusie Best of both Worlds

Erasmus Groep
Erasmus Groep
De jongerenwerkers van Swazoom onderzochten de praktijk van het jongerenwerk in Londen en omgekeerd met als doel de best practices of ‘both worlds’ op het gebied van jongerenwerk in Londen en Amsterdam Zuidoost te combineren. De voorlopige conclusie van het project is dat het jongerenwerk zich meer bezig moet houden met het cultureel bewustzijn van jongeren van Afrikaans – Caribische afkomst vanwege de pedagogische waarde die dat heeft voor hun maatschappelijke toekomst. Een stevig, positief identiteitsbeeld vergroot de maatschappelijke kansen van jongeren en etnisch cultureel bewustzijn is daar een belangrijk onderdeel van.

Bij deze doelgroep moet worden gewerkt aan een gevarieerd sociaal netwerk, brede kennis en een veelzijdige set aan vaardigheden in combinatie met identiteitsvorming en cultureel bewustzijn. Door gericht hieraan te werken vanuit het jongerenwerk en andere voorzieningen als het onderwijs, kan de mindset veranderen van “ik ben mogelijk slachtoffer van ongelijke behandeling, van etnisch profileren, van achterstand op de arbeidsmarkt en van de Zwarte Pieten discussie” naar een meer zelfbewuste houding – “dit ben ik en dit kan ik”. Dit draagt bij aan een beter maatschappelijk perspectief.

Deze maand zal het eindrapport worden gepubliceerd via deze website via het Europees platform van Erasmus+.

Meer informatie over Erasmus+ vindt u op www.erasmusplus.nl.

 


07 maart 2016     –  The best of both worlds – uitwisselingsproject met jongerenwerk Londen

Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Het jongerenwerk van Swazoom heeft subsidie gekregen om een internationaal samenwerkingsproject op starten samen met het jongerenwerk in Londen van organisatie Share, Think and Act. De jongerenwerkers van Swazoom onderzoeken de praktijk van het jongerenwerk in Londen en omgekeerd met als doel de best practices of ‘both worlds’ op het gebied van jongerenwerk in Londen en Amsterdam Zuidoost te combineren.

Over het project

Innovatief aan dit project is de gezamenlijke methodiekontwikkeling van het jongerenwerk vanuit de expertise van twee landen. De expertise van het jongerenwerk in Londen is gelegen op het vlak van individuele coaching en informeel leren en wordt gecombineerd met de know-how uit Amsterdam Zuidoost die meer ligt op het gebied van pedagogisch jongerenwerk in samenwerking met externe partners in de wijk. Gemeenschappelijk is dat beide jongerenwerkorganisaties werken met jeugd uit migranten milieus in een multiculturele omgeving en daar veel ervaring mee hebben opgedaan (diaspora jongerenwerk).

Innovatief is ook de ontwikkeling van een permanent netwerk die de kennisuitwisseling omtrent jongerenwerk met diaspora jeugd bevordert tussen Nederland en Engeland maar ook met andere Europese landen.

Planning

Na het eerste bezoek van de voorbereidingsgroep vanuit Amsterdam naar Londen gaan alle jongerenwerkers en hun manager van beide organisaties op bezoek bij hun collega’s in het andere land met als doel de collegiale best practices te onderzoeken (april en mei). Verder komen de collega’s uit Engeland op bezoek in Amsterdam bij de conferentie in het Bijlmerpark Theater waarbij de resultaten van het project worden gepresenteerd (oktober). Er zijn in totaal vier projectbijeenkomsten. Daarnaast zal er veelvuldig sprake zijn van uitwisseling van informatie via Skype, sociale media en e-mail bij de totstandkoming van de eindrapportage en de organisatie van de conferentie.

U kunt het project volgen op www.facebook.com/exchangeprogrammediasporayouth.

Meer informatie over Erasmus+ vindt u op www.erasmusplus.nl.