Ouderbetrokkenheid

De ouderconsulenten van Swazoom zien het als hun taak ouders te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind thuis, op school en in hun vrije tijd.

Waarom is dat zo belangrijk?
“Zowel ouders als de school willen graag succesvol onderwijs voor elk kind. Daarom hebben zij elkaar nodig. De school is eindverantwoordelijk voor het onderwijs, de ouders voor de opvoeding. Maar de school is ook medeopvoeder en de ouders kunnen onderwijsondersteunend zijn. Alleen als er sprake is van partnerschap kan een kind zich optimaal ontwikkelen (Booijink, M. 2008).”
Het team ouderbetrokkenheid van Swazoom biedt ouderbetrokkenheid en opvoedondersteuning op 27 scholen in Amsterdam Zuidoost op de Voorschool en Basisschool tot en met groep 8. Op de Voorschool en Basisschool zijn onze medewerkers een spin in het web. Ze leggen verbanden tussen ouders, school, leerkrachten, leidsters, opvoedinstanties, buurtvoorzieningen, enzovoort. Hun activiteiten zijn laagdrempelig: toegankelijk en herkenbaar voor alle ouders.

Wat betekent dat in de praktijk?
De ouderconsulent organiseert themabijeenkomsten over thema waar kinderen op de voorschool en basisschool mee bezig zijn. Ook geven deze bijeenkomsten informatie hoe u als ouder uw kind kunt thuis kunt ondersteunen met wat het op school leert. Daarnaast organiseren ze bijeenkomsten over opvoedthema’s die bij de ouders leven, zoals opvoeden in een meertalig gezin, niet luisteren, agressief gedrag, omgaan met de media, etc.

Op de meeste scholen spelen de oudercontactmedewerkers een actieve rol in het Verteltassenproject. De ouders maken kleurige Verteltassen met prentenboeken, knuffels en opdrachten. Later worden de tassen uitgeleend, zodat ouders thuis met hun kind en zo’n Verteltas aan de slag kunnen.

In persoonlijke gesprekken, bijvoorbeeld tijdens een kopje koffie in de ouderkamer, kunnen de ouders vragen stellen en worden doorverwijzen naar de persoon of instantie waar deze vraag thuishoort.

Ook worden uitstapjes met ouders georganiseerd om ouders te laten kennismaken met de buurtvoorzieningen: de bibliotheek, de schooltuintjes, naar Brinkie…., maar we gaan ook naar een mooie tentoonstelling in Imagine IC of in het Tropenmuseum, zodat ouders zien wat ze zoal met hun kind kunnen ondernemen.