Ouderbetrokkenheid

De ouderconsulenten van Swazoom zien het als hun taak ouders te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind thuis, op school en in hun vrije tijd.

Waarom is dat zo belangrijk?
Betrokkenheid bij de ontwikkeling van het kind, blijkt heel belangrijk te zijn voor een optimale ontwikkeling en een succesvolle (school)carrière.
Het team ouderbetrokkenheid van Swazoom biedt ouderbetrokkenheid en opvoedondersteuning op alle scholen in Amsterdam Zuidoost op de Voorschool en de kleutergroepen van de basisschool (groep 1 en 2). Op de voorschool en basisschool zijn onze medewerkers een spin in het web. Ze leggen verbanden tussen ouders, school, leerkrachten, leidsters, opvoedinstanties, buurtvoorzieningen, enzovoort. Hun activiteiten zijn laagdrempelig: toegankelijk en herkenbaar voor alle ouders.

Wat betekent dat in de praktijk?
De ouderconsulent organiseert themabijeenkomsten over thema waar kinderen op de voorschool en basisschool mee bezig zijn. Ook geven deze bijeenkomsten informatie hoe u als ouder uw kind kunt thuis kunt ondersteunen met wat het op school leert. Daarnaast organiseren ze bijeenkomsten over opvoedthema’s die bij de ouders leven, zoals opvoeden in een meertalig gezin, niet luisteren, agressief gedrag, omgaan met de media, etc.

In persoonlijke gesprekken, bijvoorbeeld tijdens een kopje koffie in de ouderkamer, kunnen de ouders vragen stellen en worden doorverwijzen naar de persoon of instantie waar deze vraag thuishoort.

Ook worden uitstapjes met ouders (en kinderen) georganiseerd in de buurt, aan de hand van een thema (bijvoorbeeld ‘verkeer’of ‘herfst’). En om ouders te laten kennismaken met de buurtvoorzieningen: de bibliotheek, de schooltuintjes, de kinderboerderij enz. zodat ouders zien wat zij met hun kind kunnen ondernemen.