Organisatie (ANBI)

De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door algemeen nut beogende instellingen (ANBI goede doelen) via internet een wettelijke voorwaarde (publicatieverplichting) is voor behouden of aanvragen van de ANBI-beschikking/status. Zo moet een goed doel o.a. haar contactgegevens, beleidsplan, financiële gegevens en huidige activiteiten publiceren op een internetadres of via een publicatieportaal ter beschikking stellen aan het publiek. Op deze wijze krijgt het publiek inzicht in het functioneren van een goed doel.

Naam van de instelling:
Stichting Welzijn Amsterdam Zuidoost (Swazoom)

RSIN:
813320902

Adres instelling:
Harriët Freezerstraat 119-b
1103 JP Amsterdam

Doelstelling:
Swazoom is een instelling in Amsterdam Zuidoost die zich ten doel stelt aantoonbaar bij te dragen aan het vergroten van de kansen voor kind en gezin in de maatschappij. Dit doet zij door in samenspraak met gezin en aanbieders in de keten preventieve interventies in te zetten tijdens de ontwikkeling van de jonge kinderen, en door programma’s die de ontwikkeling van jongeren (tot 23 jaar) en hun ouders/opvoeders bevorderen.
Door de aanwezigheid en ons concrete aanbod in de wijken zijn wij op de hoogte wat er leeft en zijn wij enerzijds een belangrijke samenwerkingspartner voor de aanbieders op de diverse werkterreinen, anderzijds kunnen wij fungeren als adviseur jeugd- en opvoedingsvraagstukken voor het lokaal bestuur. Om onze doelen te kunnen realiseren maken wij gebruik van gekwalificeerde medewerkers met passie voor het vak en betrokkenheid bij de doelgroep.

Hoofdlijnen beleidsplan:
Klik hier om deze te downloaden.

Namen en functie van de bestuurder:
Harvey Sandriman (directeur)

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:
Dhr. Drs. J. Laurier – Voorzitter
Dhr. Drs. J. Beker – Lid
Dhr. P. van Oyen – Lid
Dhr. L. Staal – Lid
Dhr. Drs. J. Straub – Lid
Mw. W. Willems – Lid

Organogram
Klik hier voor het organogram-swazoom-aug-2016.

Het beloningsbeleid:
* Voorzitter € 350,- per vergadering
* Lid € 175,- per vergadering
* Directie conform CAO Welzijn
* Personeel conform CAO Welzijn

Actueel verslag van de activiteiten en financiële verantwoording:
Jaarrekening Swazoom Welzijn 2018