Cliëntenraad

Swazoom is trots op haar cliëntenraad die sinds 2013 actief is. Deze raad bestaat uit zes bewoners uit Zuidoost die van het aanbod van Swazoom gebruik maken. Het doel van de cliëntenraad is om binnen het kader van de doelstellingen van de instelling de gemeenschappelijke belangen van de cliënten te behartigen. De cliëntenraad bevordert naar vermogen tevens de participatie, medezeggenschap en belangenbehartiging van cliënten, zodat cliënten zoveel mogelijk worden betrokken bij de gang van zaken in de eigen leef-, handelings- of begeleidingsomgeving, op het beleidsniveau van de instelling. De cliëntenraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Contact: clientenraad@swazoom.nl.

Reglement cliëntenraad

Toelichting op het Reglement Cliëntenraad SWAZOOM