In de media

Parool 24 november 2016: Kosten eerst, dan het kind

Opinieartikel naar aanleiding van de plannen om de peuterspeelzalen te privatiseren. Klik hier voor het artikel. 


Parool 22 april 2015: Peuters de dupe van bezuiniging

Klik voor het gehele artikel hier.


AT5 15 april 2015: Reactie van wethouder Kukenheim en Harvey Sandriman op plannen Dekker AT5

Staatssecretaris Dekker wil korten op het onderwijs gericht op taalachterstand bij peuters, in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar, in de grote steden. Wethouder Kukenheim en Harvey Sandriman (directeur-bestuurder Swazoom) gaven vandaag een reactie op AT5, minuut 5:19.

Klik voor de herhaling Nieuws AT5.