Zuidoost groeit! Creëer kansen tijdens de ZO!Meetup

In stadsdeel Zuidoost staan we aan de start van een nieuw tijdperk. Amsterdam barst uit zijn voegen en de ontwikkelingen gaan heel snel. Mogelijk wonen er binnen één generatie 25% méér mensen in Zuidoost  dan nu! Zuidoost raakt bovendien steeds intensiever verbonden met de rest van Amsterdam en met de buurgemeenten Ouderamstel en Diemen.

De ZO!Meetup is een grote bijeenkomst voor bewoners, bedrijven en organisaties. Neem deel, informeer en laat je informeren over de ontwikkelingen in Zuidoost en wat dit betekent voor de toekomst van ons stadsdeel.

Zuidoost groeit! Welke kansen biedt dit?
Dat hoor je tijdens de ZO!Meetup op woensdag 25 oktober in de Hogeschool van Amsterdam, Fraijlemaborg 133 van 12:00 tot 19:00u.

Tijdens de ZO!Meetup vertellen bedrijven, onderzoekers, instellingen, bewonersorganisaties en gemeente waar zij mee bezig zijn. Wat zij willen bereiken. Wat daarvoor nodig is. Hoe ze willen samenwerken en met wie. Waar denk- en doekracht nodig is.

Alles kan aan de orde komen, als het maar gericht is op Zuidoost.

Luister naar de pitches…
In vier rondes van 45 minuten vinden pitches plaats. Een pitch betekent dat een spreker een plan, activiteit, idee of wens op een kernachtige manier presenteert.

Elk heel uur, om 13 u, om 14 u, om 15 u en om 16 u start er een ronde van maximaal 10 pitches. Kies de pitch waar je belangstelling voor hebt. Luister, stel vragen en wie weet ga je samenwerken!

…en kom zelf pitchen!
Heb je zelf een goed idee?  Of ben je al bezig bent met een initiatief waar heel Zuidoost van op de hoogte moet zijn? Grijp dan nu je kans.

Wat levert de ZO!Meetup op?
Je krijgt in één middag een beeld van wie waarmee bezig is en waarom. Je ziet nieuwe gezichten, leert nieuwe namen. Je kunt netwerken.

Voor wie is de ZO!Meetup
ZO!Meetup is voor iedereen die nieuwsgierig is naar de ontwikkeling van Zuidoost en voor iedereen die zelf bij ontwikkelingen betrokken is of wil zijn. Jong en oud.

Toegang is gratis.

ZO!Meetup wordt georganiseerd door de gemeente Amsterdam, ZuidoostPartners, Permanent Beta en Swazoom.

Voor vragen en contact:
Kim van den Berg
kimvandenberg@permanentbeta.nl 
Peter Vrieler p.vrieler@amsterdam.nl

Voorschool in 2018: wat gaat u betalen?

Vanaf 2018 worden alle peuterspeelzalen in Amsterdam omgezet in een kinderdagverblijf met voorschoolse aanbod. Door deze verandering is er geen onderscheid meer in peuterspeelzaal en kinderdagverblijf met voorschool.

Alle kinderen kunnen naar een peutervoorziening. Alle ouders gaan een inkomensafhankelijke bijdrage betalen. De ouderbijdrage wordt zo laag mogelijk gehouden en tot een minimum beperkt voor ouders met een laag inkomen en peuters met risico op een taalachterstand.

In de nieuwe vlog van de gemeente Amsterdam wordt ingegaan op de kosten voor de nieuwe peutervoorziening in 2018. Wat gaat u als ouder betalen?

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Bekijk de veelgestelde vragen en antwoorden over de voorschool.

Leuke dingen doen in Zuidoost

Onlangs bracht Stichting Prisma het boekje ‘Leuke dingen doen in Zuidoost‘ uit. In dit zakformaatboekje staan meer dan 50 activiteiten in Amsterdam Zuidoost: toegankelijk voor buurtbewoners met én zonder verstandelijke beperking.

Ook aanbod van Swazoom staat hierin, zoals:

– Ouder en kindinloop In buurthuis Anansi
– Repaircafé in Bijlmer Oost
– Healthy lifestyle voor meiden vanaf 14 jaar in buurthuis Bonte Kraai en Gein
– Reps & Preps-training, boksen, kickboksen en in buurthuis Bonte Kraai
– Bootcamp voor meiden vanaf 8 jaar vanuit buurthuis Gein
– Workshop Future Kids (5 t/m 12 jaar) voor meer zelfverzekerdheid in buurthuis Gein
– Workshop Future Ladies (meiden vanaf 13 jaar) voor meer zelfverzekerdheid in buurthuis Gein

50 verschillende activiteiten
Er staan 50 verschillende activiteiten in, allemaal tegen een lage prijs, of soms zelfs gratis!

Download nu jouw boekje
Wil jij weten welke leuke dingen je allemaal kan doen in jouw wijk?
Download dan snel het boekje Leuke dingen doen in Zuidoost!

Komende twee jaar interactieve kunstvoorstellingen op alle voorscholen Swazoom

Dans, beweging, theater en muziek zijn essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. Dankzij een toekenning van het Amsterdamse Fonds voor de Kunsten (AFK) aan Stichting Kleintjekunst is er geld om de komende twee jaar interactieve kunstprogramma’s te ontwikkelen op alle voorscholen van Swazoom.

 De programma’s zijn speciaal afgestemd op het ontwikkelingsniveau van peuters (2,5 – 4 jaar) en leveren een belangrijke bijdrage aan hun ontwikkeling.

Voor kinderen op de voorscholen van Swazoom is het niet vanzelfsprekend dat zij in aanraking komen met kunst en cultuur. Kleintjekunst ontwikkelt in samenwerking met zo’n 15 kunstenaars voorstellingen voor peuters, waarin de peuters experimenteren met beweging, klank, ritme, beeld, vorm of kleur.

Swazoom vindt het belangrijk om de kunstprogramma’s aan te kunnen blijven bieden. Adjunct-directeur voor- en vroegschoolse educatie Erica Frohwein: ‘De kunstprogramma’s verrijken de leeromgeving van de kinderen. Taal, motoriek, je verplaatsen in de ander, creatief denken en probleemoplossend handelen: het komt spelenderwijs allemaal aan bod.’

Oordeel AFK
Ook het Amsterdams Fonds voor de Kunsten onderschrijft in dit in haar rapport:

De organisatie [Kleintjekunst] geeft met haar pedagogische en cultuur-educatieve aanpak blijk van veel inzicht in de wijze waarop ze het activiteitenprogramma het beste kan afstemmen op de doelgroep. Doordat de voorstellingen veelal non-verbaal zijn en er wordt gecommuniceerd met muziek, lichaamstaal en beeldtaal krijgen kinderen een interactieve kunstbeleving aangeboden, die hun ontwikkeling stimuleert.

Kinderen krijgen de ruimte
Kleintjekunst werkt veel met abstracte onderwerpen om kinderen de ruimte te geven vele betekenissen en functies te onderzoeken. Hierdoor worden vaardigheden zoals creatief waarnemen, associatief denken en motorische vaardigheden aangesproken. Kleintjekunst werkte in 2016 samen met 15 kunstenaars uit verschillende disciplines. Voor de voorscholen ontwikkelden zij een interactief kunstprogramma, waarbij verschillende kunstenaars in een serie langskomen op de locaties. Door tussentijdse feedback van de voorscholen werd de kwaliteit van de programma’s continu aangescherpt. Alle pedagogisch medewerkers zien de programma’s als een waardevolle aanvulling.

Leerdoelen in kunstvoorstellingen
Aan iedere kunstvoorstelling zijn leerdoelstellingen gekoppeld in samenwerking met VVE-trainers/pedagogen van het ABC. Deze leerdoelen komen overeen met de doelstellingen van VVE-methodes, zoals Piramide en Puk en Ko.

Meer over de voorscholen van Swazoom: https://swazoom.nl/ons-aanbod/de-voorschool/

Meer over Kleintjekunst: www.kleintjekunst.com

De voorschool vanaf 1 januari 2018 (peutervoorziening, harmonisatie)

Wat verandert er per 1 januari 2018 bij de voorschool

Per 1 januari 2018 verandert het gemeentebeleid voor de kinderopvang en (VVE-)peuterspeelzalen (de voorschool).

Op dit moment zijn er in Nederland twee voorzieningen voor peuters: de peuterspeelzalen (de voorschool) en de kinderopvang. Vanaf 1 januari 2018 is er één soort peutervoorziening. Alle peuterspeelzalen/voorscholen worden dan kinderopvang. Die verandering naar één voorziening wordt ‘harmonisatie’ genoemd.

Blijft Swazoom vanaf 2018 voorschool aanbieden?

Ja, Swazoom blijft ook na 1 januari 2018 voorscholen van goede kwaliteit bieden: een plek waar uw kind in de leeftijd van 2 1/2-4 jaar zich op alle vlakken goed kan ontwikkelen. Uw kind wordt hier goed voorbereid op de basisschool.

Verandert er iets in 2017?

In 2017 verandert er nog niets.

Wat verandert er in 2018?

Alle peuters kunnen vanaf 1 januari 2018 (minimaal) 15 uur per week naar de voorschool.

Vanaf 1 januari 2018 wordt een ouderbijdrage gevraagd*. Deze bijdrage wordt afgestemd op uw inkomen en is zo laag mogelijk. Voor bepaalde groepen onderzoekt de gemeente op dit moment of de voorschool (bijna) gratis kan blijven.

De gemeente biedt in bepaalde gevallen een aanvullende vergoeding op de ouderbijdrage. Dit geldt voor ouders met een (aanvullende) bijstandsuitkering, die een reïntegratietraject volgen richting werk of ouders die verplicht inburgeren. Meer informatie hierover vindt u op de website: www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/bijdrage

* Er zijn twee groepen kinderen die de voorschool, ook in 2018, in ieder geval gratis kunnen afmaken totdat zij 4 jaar worden:

 1. Kinderen met een indicatie voor de voorschool van het Ouder-Kind Centrum (OKC), die al voor 1 februari 2017 vier dagdelen per week op de voorschool zaten;
 2. Kinderen zonder indicatie voor de voorschool van het Ouder-Kind Centrum (OKC), die in de focusgebieden wonen en al voor 1 februari 2017 vier dagdelen per week gratis op de voorschool zaten. De focusgebieden in Amsterdam Zuidoost zijn: Bijlmer-Centrum (Venserpolder, D- en H-buurt), Bijlmer-Oost (E-G-K-buurt) , Holendrecht en Reigersbos.

Waar vind ik meer informatie?

Wij houden u, o.a. via onze website, op de hoogte van de ontwikkelingen. Meer informatie vindt u ook op de websites van de gemeente:

Blijf ook op de hoogte via Twitter en Facebook.

Laatste update: 04-04-2017

Ouders geven voorscholen Swazoom 8,1

Ouders geven de voorscholen van Swazoom gemiddeld een 8,1. Dat blijkt uit de exitmetingen die in 2016 op alle 28 voorscholen van Swazoom gehouden zijn.

Verreweg de meeste ouders en opvoeders zijn tevreden tot zeer tevreden over de voorscholen van Swazoom. Ouders waarderen vooral de bijdrage van de voorschool aan de ontwikkeling van hun kind, de pedagogisch medewerkers en de informatievoorziening.

Ouders die aangaven minder tevreden te zijn, zijn dat over de openingstijden van de vestigingen en het aantal dagdelen dat hun kind terecht kan op de voorschool.

De exitmeting bestaat uit vragenlijsten die ouders invullen op het moment dat hun kinderen de voorschool verlaten. Het onderzoek wordt gedaan in samenwerking met onderzoeksbureau NL-Eyes. 278 Ouders/opvoeders vulden in 2016 de vragenlijst in.

Dag van de Voorschool

Op woensdag 12 april is het Dag van de Voorschool. Alle voorscholen zijn dan te bezoeken van 9.30 tot 12.00 uur.

De voorschool

De voorschool biedt peuters van 2 ½ tot 4 jaar een fijne, stimulerende speelomgeving. Op de voorschool leren kinderen al spelend vaardigheden die zij nodig hebben voor een goede start op de basisschool.

Meer informatie over de voorscholen van Swazoom: https://swazoom.nl/ons-aanbod/de-voorschool/

Bekijk het exitrapport 2016 van de voorscholen van Swazoom: Exit_rapport_voorscholen_Swazoom_2016.

Aandacht voor culturele identiteit basis voor succesvolle toekomst

Kennis van je culturele roots, weten wie je bent en een doordacht toekomstplan zijn van grote betekenis voor de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van jongeren met een Afrikaanse achtergrond. Het zijn onmisbare voorwaarden voor succesvolle burgerschapsvorming en maatschappelijke integratie van deze jongeren die nu nog onvoldoende meekomen in de moderne samenleving.

Dit blijkt uit een vergelijkend onderzoek naar jongerenwerk in Amsterdam Zuidoost en Lewisham in Londen – twee grootstedelijke gebieden in Europa met een hoog percentage sociaaleconomisch kwetsbare bewoners met een Afrikaanse achtergrond.

In deze studie is gekeken naar wat goed werkt in de begeleiding van jeugd door jongerenwerkers. Veelvoorkomende problemen bij deze jongeren zijn ervaringen met racisme, discriminatie en maatschappelijke uitsluiting en een daarmee samenhangend laag ambitieniveau.

Een goede aanpak blijkt de jongeren in kwestie cultureel-historisch bewustzijn van hun verleden bij te brengen en daarmee de trots voor hun voorouders te vergroten. Dit versterkt hun weerbaarheid tegen alledaagse vooroordelen en hun ambitie op het gebied van scholing en arbeidsmarkt.

Het project is uitgevoerd met steun van het Europees Erasmus+ programma, in coproductie met de Engelse jongerenwerkorganisatie Share, Think and Act uit Londen.

Eindrapport De pedagogische waarde van cultureel bewustzijn Swazoom

De voorschool: stapelmuurtjes en boomstammen

‘Bewegen met peuters is niet moeilijk, wel hartstikke leuk!’ Krant Amsterdam editie Zuidoost kwam langs bij voorschool De Egeltjes en interviewde pedagogisch medewerkers Roos en Miranda, die elke dag beweegspelletjes doen met peuters.

Artikel voorschool De Egeltjes:

Vacature Cliëntenraad van Swazoom

Als grootste welzijnsorganisatie in Amsterdam Zuidoost heeft Swazoom de opdracht en de missie om met name de jeugd en jongeren te begeleiden en voor te bereiden op een goede toekomst.

Bij het maken van beleid komt veel kijken. Swazoom krijgt haar opdrachten van het stadsdeelbestuur en de centrale stad. Met onze kennis en expertise vertalen wij deze opdrachten in beleid en zorgen wij voor een goede uitvoer van dit beleid. De opdrachtgevers beoordelen uiteindelijk of de uitvoer van de opdracht voldoet en aansluit bij de ambities voor dit stadsdeel.

Als cliënt van Swazoom en inwoner van stadsdeel Amsterdam Zuidoost kunt u, door zitting te nemen in de Cliëntenraad van Swazoom, een bijdrage aan het beleid van Swazoom. Als lid van de Cliëntenraad van Swazoom vertegenwoordigt u de cliënten en behartigt u de collectieve belangen; als ervaringsdeskundige weet u wat er speelt en nodig is in ons stadsdeel. Samen met de overige leden van de Cliëntenraad adviseert u de directie van Swazoom.

De Cliëntenraad bestaat momenteel uit 3 leden en is op zoek naar versterking: het gaat met name om cliënten vanuit het jongerenwerk. Er wordt ongeveer 10 keer per jaar vergaderd en de leden ontvangen hiervoor een onkostenvergoeding.

Het lid van de cliëntenraad

 • Is representatief voor (een deel van) de cliënten van de
  instelling en heeft ervaring met de dienstverlening van Swazoom
 • Kan denken vanuit het gemeenschappelijk belang van cliënten
 • Kan zich een mening vormen en die naar voren brengen
 • Kan samenwerken binnen een overlegorgaan
 • Is bereid om deel te nemen aan scholing voor leden van de
  cliëntenraad
 • Is in staat om tactvol maar standvastig op te treden

Herkent u zich in dit profiel, reageer dan door te mailen naar info@swazoom.nl

Gift voor project steunouders Amsterdam Zuidoost

Het Dr. C.J. Vaillantfonds heeft Swazoom een bedrag van € 16.400,- toegezegd voor het project ‘Steunouders in Amsterdam Zuidoost’. We zijn hier heel erg blij mee!

Project Steunouders is een belangrijk project voor een kwetsbare doelgroep: ouders die vanwege allerlei redenen tijdelijk beter ontlast kunnen worden in de opvoeding van en de zorg voor hun kinderen.

Project steunouders
Soms ervaren ouders de opvoeding van en zorg voor hun kinderen als een last. Bijvoorbeeld omdat ze overbelast zijn, gezondheidsproblemen, geldproblemen of stress hebben, of eenzaam zijn en weinig steun van hun omgeving krijgen. Gevolg: kinderen komen in het professionele zorgcircuit terecht, de ouders verliezen (voor een deel) de regie over de opvoeding van hun kinderen. Gelukkig kan dit in veel gevallen voorkomen worden. Bijvoorbeeld door de inzet van steunouders.

Steunouders zijn getrainde vrijwilligers die ouders ontlasten door het kind of de kinderen een of meerdere dagdelen per week op te vangen. Gedurende de tijd dat zij steunouder zijn, kunnen ze bij Swazoom aankloppen voor professionele expertise. De ouder wordt ontlast en heeft gelegenheid om bij te tanken. En voor het kind is het fijn en leerzaam om een aantal momenten per week in een andere (gezins)omgeving te zijn.

Het project Steunouder:
– geeft rust voor de ouder en het kind;
– werkt preventief: het voorkomt dat kleine problemen groter worden;
– voorkomt in veel gevallen dat er zwaardere en duurdere interventies ingezet moeten worden.

Succesvolle pilot
Vrijwillige opvang van kinderen van ouders in kwetsbare situaties is na evaluatie zeer succesvol gebleken bij de pilot met steunouders die is uitgevoerd in de gemeente Utrecht. Het aanbod voorziet duidelijk in een behoefte bij een bepaalde groep kwetsbare ouders en kinderen.

Steunouders in Amsterdam Zuidoost
Swazoom wil in samenwerking met Steunouder Nederland ook in Amsterdam Zuidoost voor kinderen en ouders vrijwillige steunouders werven en opleiden.

Dankzij de bijdrage van Dr. C.J. Vaillantfonds is Swazoom een grote stap dichterbij de realisatie van dit mooie project. Al eerder heeft ook het VSB Fonds een bijdrage gedaan. Het resterende bedrag is in aanvraag bij een aantal andere fondsen.