Ouders met minimuminkomen recht op vergoeding bij peuteropvang

Het college van B en W heeft besloten dat ouders met een minimuminkomen in aanmerking komen voor een scholierenvergoeding als hun kind naar de peuteropvang gaat. Ouders hebben vanaf 2018 recht op 250 euro per kind per jaar.

Het college wil met deze maatregel stimuleren dat ouders met een laag inkomen hun kind naar een voorschool brengen. Vanaf 2018 gaat de nieuwe wet Kinderopvang in en verdwijnt het verschil tussen  peuterspeelzalen en kinderopvang. De gratis peuterspeelzalen in Amsterdam worden omgevormd tot kinderopvang.

Nu kunnen peuters 6 tot 12 uur per week gratis naar een peuterspeelzaal. Vanaf 2018 kunnen zij 15 uur per week naar een peutervoorziening. Ouders zijn dan wel verplicht een inkomensafhankelijke ouderbijdrage te betalen. Ouders met een minimuminkomen betalen maximaal 25 euro per maand.

Amsterdam wil deze ouders tegemoet komen in de kosten en zo stimuleren dat ouders met een laag inkomen hun kind ook in 2018 naar een voorschool brengen. Wethouder Onderwijs Simone Kukenheim: “Amsterdam zou de bijdrage voor kinderopvang voor ouders met een minimuminkomen het liefst op nul zetten, maar dat is in strijd met de door het Rijk vastgestelde regels. Daarom kiest het college ervoor deze ouders tegemoet te komen met een scholierenvergoeding van 250 euro per jaar. Deze is breed inzetbaar voor bijvoorbeeld kleding, speelgoed en vervoerskosten.”

Bron: gemeente Amsterdam

 

geslaagd feest Week v.d. Opvoeding!

Geslaagd feest ‘week van de opvoeding’ 

Vrijdag 6 oktober werd de week van de opvoeding in Zuidoost afgesloten met een leuk feest voor ouders en kinderen.

Samen werd er gedanst, geschilderd, gesport en er werden spelletjes gedaan. Het feest werd afgesloten met een spetterend optreden van de band Samba Salad; een band waarbij iedereen – kinderen én ouders – mee kunnen dansen en zingen.

Het feest was in Collectief Groenhoven 650, georganiseerd door Swazoom en het OKT.

 

De voorschool vanaf 2018: Swazoom kinderopvang

Vanaf 2018 worden alle peuterspeelzalen in Amsterdam omgezet in kinderopvang met voorschoolse aanbod. Ook Swazoom biedt vanaf het nieuwe jaar kinderopvang in Amsterdam Zuidoost.

Hieronder valt de voorschool, maar ook extra opvang, tussenschoolse opvang en buitenschoolse opvang (BSO).

Wat verandert er vanaf 1 januari 2018?
Op alle kinderdagverblijven van Swazoom bieden we vanaf 1 januari 2018 kinderopvang, waarvan 15 uur voorschool. Op een aantal locaties biedt Swazoom meer vormen van kinderopvang: langere openingstijden dan nu, tussenschoolse opvang en/of buitenschoolse opvang.

Swazoom kinderopvang. Voor wie?
Swazoom kinderopvang is er voor alle ouders die het beste willen voor hun kind. Uw kind is vanaf 2 jaar welkom. Inschrijven bij Swazoom kinderopvang kan al vanaf de geboorte.

Wat kost kinderopvang?
Voor kinderen die voor 1 februari 2017 al 12 uur per week (vier dagdelen) gratis op de voorschool zaten, blijft de voorschool gratis. Voor kinderen die na 1 februari 2017 naar de voorschool zijn gegaan, moeten ouders vanaf 1 januari 2018 een ouderbijdrage betalen. Hoe hoog die bijdrage is, hangt af van uw inkomen. Die ouderbijdrage wordt zo laag mogelijk gehouden. Bijvoorbeeld doordat u kinderopvangtoeslag ontvangt (KOT) of een tegemoetkoming van de gemeente. Swazoom helpt u graag bij het aanvragen van Kinderopvangtoeslag.

Lees de veelgestelde vragen en antwoorden over de veranderingen in de kinderopvang per 1 januari 2018.

Maak een proefberekening
De proefberekening geeft inzicht hoe hoog de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst en de tegemoetkoming van de gemeente is.

Maak hier de proefberekening.

Vragen of hulp nodig? Neem contact met ons op!
Bel 020 – 569 68 14
Of mail kinderopvang@swazoom.nl

Uw kind vrijblijvend inschrijven bij Swazoom kinderopvang?
Schrijf uw kind online in.
Of bel ons op 020 – 569 68 14.

Zuidoost groeit! Creëer kansen tijdens de ZO!Meetup

In stadsdeel Zuidoost staan we aan de start van een nieuw tijdperk. Amsterdam barst uit zijn voegen en de ontwikkelingen gaan heel snel. Mogelijk wonen er binnen één generatie 25% méér mensen in Zuidoost  dan nu! Zuidoost raakt bovendien steeds intensiever verbonden met de rest van Amsterdam en met de buurgemeenten Ouderamstel en Diemen.

De ZO!Meetup is een grote bijeenkomst voor bewoners, bedrijven en organisaties. Neem deel, informeer en laat je informeren over de ontwikkelingen in Zuidoost en wat dit betekent voor de toekomst van ons stadsdeel.

Zuidoost groeit! Welke kansen biedt dit?
Dat hoor je tijdens de ZO!Meetup op woensdag 25 oktober in de Hogeschool van Amsterdam, Fraijlemaborg 133 van 12:00 tot 19:00u.

Tijdens de ZO!Meetup vertellen bedrijven, onderzoekers, instellingen, bewonersorganisaties en gemeente waar zij mee bezig zijn. Wat zij willen bereiken. Wat daarvoor nodig is. Hoe ze willen samenwerken en met wie. Waar denk- en doekracht nodig is.

Alles kan aan de orde komen, als het maar gericht is op Zuidoost.

Luister naar de pitches…
In vier rondes van 45 minuten vinden pitches plaats. Een pitch betekent dat een spreker een plan, activiteit, idee of wens op een kernachtige manier presenteert.

Elk heel uur, om 13 u, om 14 u, om 15 u en om 16 u start er een ronde van maximaal 10 pitches. Kies de pitch waar je belangstelling voor hebt. Luister, stel vragen en wie weet ga je samenwerken!

…en kom zelf pitchen!
Heb je zelf een goed idee?  Of ben je al bezig bent met een initiatief waar heel Zuidoost van op de hoogte moet zijn? Grijp dan nu je kans.

Wat levert de ZO!Meetup op?
Je krijgt in één middag een beeld van wie waarmee bezig is en waarom. Je ziet nieuwe gezichten, leert nieuwe namen. Je kunt netwerken.

Voor wie is de ZO!Meetup
ZO!Meetup is voor iedereen die nieuwsgierig is naar de ontwikkeling van Zuidoost en voor iedereen die zelf bij ontwikkelingen betrokken is of wil zijn. Jong en oud.

Toegang is gratis.

ZO!Meetup wordt georganiseerd door de gemeente Amsterdam, ZuidoostPartners, Permanent Beta en Swazoom.

Voor vragen en contact:
Kim van den Berg
kimvandenberg@permanentbeta.nl 
Peter Vrieler p.vrieler@amsterdam.nl

Leuke dingen doen in Zuidoost

Onlangs bracht Stichting Prisma het boekje ‘Leuke dingen doen in Zuidoost‘ uit. In dit zakformaatboekje staan meer dan 50 activiteiten in Amsterdam Zuidoost: toegankelijk voor buurtbewoners met én zonder verstandelijke beperking.

Ook aanbod van Swazoom staat hierin, zoals:

– Ouder en kindinloop In buurthuis Anansi
– Repaircafé in Bijlmer Oost
– Healthy lifestyle voor meiden vanaf 14 jaar in buurthuis Bonte Kraai en Gein
– Reps & Preps-training, boksen, kickboksen en in buurthuis Bonte Kraai
– Bootcamp voor meiden vanaf 8 jaar vanuit buurthuis Gein
– Workshop Future Kids (5 t/m 12 jaar) voor meer zelfverzekerdheid in buurthuis Gein
– Workshop Future Ladies (meiden vanaf 13 jaar) voor meer zelfverzekerdheid in buurthuis Gein

50 verschillende activiteiten
Er staan 50 verschillende activiteiten in, allemaal tegen een lage prijs, of soms zelfs gratis!

Download nu jouw boekje
Wil jij weten welke leuke dingen je allemaal kan doen in jouw wijk?
Download dan snel het boekje Leuke dingen doen in Zuidoost!

Komende twee jaar interactieve kunstvoorstellingen op alle voorscholen Swazoom

Dans, beweging, theater en muziek zijn essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. Dankzij een toekenning van het Amsterdamse Fonds voor de Kunsten (AFK) aan Stichting Kleintjekunst is er geld om de komende twee jaar interactieve kunstprogramma’s te ontwikkelen op alle voorscholen van Swazoom.

 De programma’s zijn speciaal afgestemd op het ontwikkelingsniveau van peuters (2,5 – 4 jaar) en leveren een belangrijke bijdrage aan hun ontwikkeling.

Voor kinderen op de voorscholen van Swazoom is het niet vanzelfsprekend dat zij in aanraking komen met kunst en cultuur. Kleintjekunst ontwikkelt in samenwerking met zo’n 15 kunstenaars voorstellingen voor peuters, waarin de peuters experimenteren met beweging, klank, ritme, beeld, vorm of kleur.

Swazoom vindt het belangrijk om de kunstprogramma’s aan te kunnen blijven bieden. Adjunct-directeur voor- en vroegschoolse educatie Erica Frohwein: ‘De kunstprogramma’s verrijken de leeromgeving van de kinderen. Taal, motoriek, je verplaatsen in de ander, creatief denken en probleemoplossend handelen: het komt spelenderwijs allemaal aan bod.’

Oordeel AFK
Ook het Amsterdams Fonds voor de Kunsten onderschrijft in dit in haar rapport:

De organisatie [Kleintjekunst] geeft met haar pedagogische en cultuur-educatieve aanpak blijk van veel inzicht in de wijze waarop ze het activiteitenprogramma het beste kan afstemmen op de doelgroep. Doordat de voorstellingen veelal non-verbaal zijn en er wordt gecommuniceerd met muziek, lichaamstaal en beeldtaal krijgen kinderen een interactieve kunstbeleving aangeboden, die hun ontwikkeling stimuleert.

Kinderen krijgen de ruimte
Kleintjekunst werkt veel met abstracte onderwerpen om kinderen de ruimte te geven vele betekenissen en functies te onderzoeken. Hierdoor worden vaardigheden zoals creatief waarnemen, associatief denken en motorische vaardigheden aangesproken. Kleintjekunst werkte in 2016 samen met 15 kunstenaars uit verschillende disciplines. Voor de voorscholen ontwikkelden zij een interactief kunstprogramma, waarbij verschillende kunstenaars in een serie langskomen op de locaties. Door tussentijdse feedback van de voorscholen werd de kwaliteit van de programma’s continu aangescherpt. Alle pedagogisch medewerkers zien de programma’s als een waardevolle aanvulling.

Leerdoelen in kunstvoorstellingen
Aan iedere kunstvoorstelling zijn leerdoelstellingen gekoppeld in samenwerking met VVE-trainers/pedagogen van het ABC. Deze leerdoelen komen overeen met de doelstellingen van VVE-methodes, zoals Piramide en Puk en Ko.

Meer over de voorscholen van Swazoom: https://swazoom.nl/ons-aanbod/de-voorschool/

Meer over Kleintjekunst: www.kleintjekunst.com

Ouders geven voorscholen Swazoom 8,1

Ouders geven de voorscholen van Swazoom gemiddeld een 8,1. Dat blijkt uit de exitmetingen die in 2016 op alle 28 voorscholen van Swazoom gehouden zijn.

Verreweg de meeste ouders en opvoeders zijn tevreden tot zeer tevreden over de voorscholen van Swazoom. Ouders waarderen vooral de bijdrage van de voorschool aan de ontwikkeling van hun kind, de pedagogisch medewerkers en de informatievoorziening.

Ouders die aangaven minder tevreden te zijn, zijn dat over de openingstijden van de vestigingen en het aantal dagdelen dat hun kind terecht kan op de voorschool.

De exitmeting bestaat uit vragenlijsten die ouders invullen op het moment dat hun kinderen de voorschool verlaten. Het onderzoek wordt gedaan in samenwerking met onderzoeksbureau NL-Eyes. 278 Ouders/opvoeders vulden in 2016 de vragenlijst in.

Dag van de Voorschool

Op woensdag 12 april is het Dag van de Voorschool. Alle voorscholen zijn dan te bezoeken van 9.30 tot 12.00 uur.

De voorschool

De voorschool biedt peuters van 2 ½ tot 4 jaar een fijne, stimulerende speelomgeving. Op de voorschool leren kinderen al spelend vaardigheden die zij nodig hebben voor een goede start op de basisschool.

Meer informatie over de voorscholen van Swazoom: https://swazoom.nl/ons-aanbod/de-voorschool/

Bekijk het exitrapport 2016 van de voorscholen van Swazoom: Exit_rapport_voorscholen_Swazoom_2016.

Aandacht voor culturele identiteit basis voor succesvolle toekomst

Kennis van je culturele roots, weten wie je bent en een doordacht toekomstplan zijn van grote betekenis voor de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van jongeren met een Afrikaanse achtergrond. Het zijn onmisbare voorwaarden voor succesvolle burgerschapsvorming en maatschappelijke integratie van deze jongeren die nu nog onvoldoende meekomen in de moderne samenleving.

Dit blijkt uit een vergelijkend onderzoek naar jongerenwerk in Amsterdam Zuidoost en Lewisham in Londen – twee grootstedelijke gebieden in Europa met een hoog percentage sociaaleconomisch kwetsbare bewoners met een Afrikaanse achtergrond.

In deze studie is gekeken naar wat goed werkt in de begeleiding van jeugd door jongerenwerkers. Veelvoorkomende problemen bij deze jongeren zijn ervaringen met racisme, discriminatie en maatschappelijke uitsluiting en een daarmee samenhangend laag ambitieniveau.

Een goede aanpak blijkt de jongeren in kwestie cultureel-historisch bewustzijn van hun verleden bij te brengen en daarmee de trots voor hun voorouders te vergroten. Dit versterkt hun weerbaarheid tegen alledaagse vooroordelen en hun ambitie op het gebied van scholing en arbeidsmarkt.

Het project is uitgevoerd met steun van het Europees Erasmus+ programma, in coproductie met de Engelse jongerenwerkorganisatie Share, Think and Act uit Londen.

Eindrapport De pedagogische waarde van cultureel bewustzijn Swazoom

De voorschool: stapelmuurtjes en boomstammen

‘Bewegen met peuters is niet moeilijk, wel hartstikke leuk!’ Krant Amsterdam editie Zuidoost kwam langs bij voorschool De Egeltjes en interviewde pedagogisch medewerkers Roos en Miranda, die elke dag beweegspelletjes doen met peuters.

Artikel voorschool De Egeltjes:

Vacature Cliëntenraad van Swazoom

Als grootste welzijnsorganisatie in Amsterdam Zuidoost heeft Swazoom de opdracht en de missie om met name de jeugd en jongeren te begeleiden en voor te bereiden op een goede toekomst.

Bij het maken van beleid komt veel kijken. Swazoom krijgt haar opdrachten van het stadsdeelbestuur en de centrale stad. Met onze kennis en expertise vertalen wij deze opdrachten in beleid en zorgen wij voor een goede uitvoer van dit beleid. De opdrachtgevers beoordelen uiteindelijk of de uitvoer van de opdracht voldoet en aansluit bij de ambities voor dit stadsdeel.

Als cliënt van Swazoom en inwoner van stadsdeel Amsterdam Zuidoost kunt u, door zitting te nemen in de Cliëntenraad van Swazoom, een bijdrage aan het beleid van Swazoom. Als lid van de Cliëntenraad van Swazoom vertegenwoordigt u de cliënten en behartigt u de collectieve belangen; als ervaringsdeskundige weet u wat er speelt en nodig is in ons stadsdeel. Samen met de overige leden van de Cliëntenraad adviseert u de directie van Swazoom.

De Cliëntenraad bestaat momenteel uit 3 leden en is op zoek naar versterking: het gaat met name om cliënten vanuit het jongerenwerk. Er wordt ongeveer 10 keer per jaar vergaderd en de leden ontvangen hiervoor een onkostenvergoeding.

Het lid van de cliëntenraad

  • Is representatief voor (een deel van) de cliënten van de
    instelling en heeft ervaring met de dienstverlening van Swazoom
  • Kan denken vanuit het gemeenschappelijk belang van cliënten
  • Kan zich een mening vormen en die naar voren brengen
  • Kan samenwerken binnen een overlegorgaan
  • Is bereid om deel te nemen aan scholing voor leden van de
    cliëntenraad
  • Is in staat om tactvol maar standvastig op te treden

Herkent u zich in dit profiel, reageer dan door te mailen naar info@swazoom.nl