Pedagogisch beleid

Wij vinden het belangrijk dat elk kind bij ons een fijne tijd heeft en goed wordt voorbereid op de basisschool. Met respect voor de eigen (culturele) achtergrond van het kind en dat van de andere kinderen in de groep. Het pedagogisch beleid vormt een leidraad voor de pedagogisch medewerkers. Het wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. Via deze link kunt u het pedagogisch beleid lezen: pedagogisch beleid Swazoom kinderopvang en voorschoolse educatie 2018 versie 221217

Vanaf 1 januari 2018 worden onze voorscholen geïntegreerd in onze kinderdagverblijven. Het beleid wordt aan de nieuwe situatie aangepast. De uitgangspunten van ons pedagogisch beleid blijven in de kern hetzelfde.

Zo werken wij op de voorschool
De voorschool biedt peuters (2 ½ – 4 jaar), onder professionele begeleiding, de gelegenheid om zich spelend optimaal te ontwikkelen. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn/haar eigen manier en in zijn eigen tempo. De pedagogisch medewerkers stimuleren elk kind om, binnen zijn/haar mogelijkheden, het maximale uit zichzelf te halen.

Op de voorschool is aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden, waarvan de taalontwikkeling een belangrijk onderdeel is. Wij waarderen het zeer als u als ouder ook voorwerpen, verhalen en liedjes uit uw achtergrond/cultuur een plek wil geven in de voorschool.

Op de voorscholen gebruiken wij VVE-programma’s , als hulpmiddel om de kinderen een fijne en leerzame tijd te bieden. Er zijn wisselende thema’s. Zoals ‘wie ben ik’, de seizoenen, verkeer enz. Er worden speelhoeken ingericht, die uitnodigen tot spel en taal. Wij doen uitstapjes en (kind-)ouderactiviteiten en er wordt, in een doorgaande lijn, samengewerkt met de basisschool.