Pedagogisch beleid en veiligheid en gezondheid

Vanaf 1 januari 2018 zijn onze voorscholen geïntegreerd in onze kinderdagverblijven. Op onze kinderopvang met voorschool kan uw kind  van 2 tot 4 jaar spelen en ontdekken, onder professionele begeleiding.

Wij vinden het belangrijk dat elk kind bij ons een fijne tijd heeft, met aandacht en respect voor de eigen (culturele) achtergrond  en dat van de andere kinderen in de groep.

Erkende VV-programma’s
Binnen onze kinderopvang met voorschool gebruiken wij erkende VVE-programma’s, zoals Uk en Puk en Piramide. Dit zijn hulpmiddelen om de kinderen een fijne en leerzame tijd te bieden.

Er zijn wisselende thema’s, zoals ‘wie ben ik’, de seizoenen en verkeer. De speelhoeken nodigen uit tot gevarieerd spel en het gebruik van taal. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier en in zijn of haar eigen tempo.

Ouders ook welkom
De pedagogisch medewerkers stimuleren elk kind binnen zijn of haar mogelijkheden. Wij doen kind-/ouderactiviteiten, waaronder uitstapjes en waarderen het zeer als u als ouder elementen uit uw achtergrond/cultuur een plek wil geven op onze kinderopvang met voorschool.

Gezond eten
De kinderen krijgen gezonde tussendoortjes en er krijgt – zonder extra kosten – samen met de andere kinderen een gezonde lunch.

Goede overgang naar basisschool
Bijna al onze locaties zijn gevestigd in een basisschool, waar wij nauw mee samenwerken. Zo raakt uw kind al vertrouwd met het gebouw, de kinderen en de leerkrachten. Dit bevordert een soepele overgang naar school.

Lees hier het Pedagogisch beleid Swazoom Kinderopvang en voorschoolse educatie

Hier vindt u ons Beleid_Veiligheid_en_Gezondheid_Swazoom Kinderopvang incl. BSO