Project Steunouder

Ouders kunnen soms door allerlei oorzaken de verzorging en opvoeding (tijdelijk) moeilijk alleen aan. In die gevallen bieden steunouders praktische en emotionele steun.

Wat zijn steunouders?
Steunouders zijn volwassenen bij wie een kind een of meer dagdelen per week terecht kan. Ze bieden het kind een ‘thuis’ en ontlasten ouders, zodat zij op adem kunnen komen en de opvoeding beter aankunnen. Steunouders kunnen ook als rolmodel fungeren voor vraagouders.

Steunouders vangen kinderen op in hun dagelijkse leven. De kinderen draaien mee in hun gezin en hun tijdsbesteding.

De meeste steunouders vangen kinderen een dagdeel tot een dag per week op in hun gezin. Steunouders zijn vrijwilligers en worden door Swazoom begeleid. Zij volgen een tweedaagse training en zijn verplicht een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.

Het doel van project Steunouder
Het doel van het project Steunouder is dat een kind mede dankzij een ‘aanvullend thuis’ bij de ouder(s) kan blijven wonen. De ouder houdt de regie in en eigen handen en blijft zo verantwoordelijkheid voelen voor het kind.

Door de inzet van steunouders is vaak zwaardere formele zorg, zoals intensieve hulpverlening, uithuisplaatsing en pleegzorg of wonen op een leefgroep voor het kind niet nodig.

Voor wie zijn steunouders?
Steunouders zijn er voor kinderen van 0 tot 18 jaar en hun ouder(s) die kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld vanwege psychische stoornissen, verstandelijke beperkingen en/of fysieke problemen,

Ouders hebben vaak gebrek aan regie over en structuur binnen het huishouden, er is sprake van sociaal isolement en/of echtscheiding,

Onderzoek
In 2016 is in samenwerking met de universiteit van Utrecht onderzoek gestart naar de werkzame bestanddelen van Steunouder (www.steunouder.nl). De eerste resultaten zijn beschikbaar op https://steunouder.nl/stichting/onderzoek.

Uitvoerende organisatie
In Amsterdam Zuidoost is Swazoom de uitvoerende organisatie van project steunouders.

Wilt u weten hoe een dag als steunouder eruit ziet?
Klik op de namen van de volgende steunouders en lees de interviews met: Marlies, Luce en Esther & Ruud.

Meer informatie
Heeft u vragen, wilt steunouder worden of bent u een ouder die overbelast is? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Lisa Harinck, steunoudercoördinator in Amsterdam Zuidoost via
06 – 1207 4250
l.harinck@swazoom.nl

Informatie voor gemeenten

Bekijk de vacature voor steunouder