Tarieven kinderopvang

Wat kost kinderopvang met voorschool bij Swazoom?

Alle ouders* betalen in Nederland een ouderbijdrage voor kinderopvang. Deze bijdrage is zo laag mogelijk en afhankelijk van uw inkomen. Bijvoorbeeld doordat u kinderopvangtoeslag (KOT) krijgt of doordat de gemeente een deel betaalt.

Tarief Swazoom Kinderopvang
De kosten zijn € 8,02 per uur. Alle tarieven zijn inclusief fruit, broodmaaltijd, tussendoortjes, drinken en luiers (Pampers).

Let op: u krijgt in bijna alle gevallen een tegemoetkoming in de kosten. Zoals kinderopvangtoeslag of een vergoeding van de gemeente.

Proefberekening maken
Maak een proefberekening op de website van de gemeente Amsterdam. Hier ziet u hoeveel u waarschijnlijk voor kinderopvang gaat betalen. De proefberekening is een indicatie, u kunt hier geen rechten aan ontlenen.

Hieronder staan de gegevens die u in dient te vullen bij de proefberekening en bij het aanvragen van Kinderopvangtoeslag. Klik op de tarieven-afbeelding om te vergroten.

Uurtarief: € 8,02

Nieuwe eigen bijdrage 2 dagen
Nieuwe eigen bijdrage 2 dagen
Nieuwe eigen bijdrage 3 dagen
Nieuwe eigen bijdrage 3 dagen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer heb ik recht op kinderopvangtoeslag?
U heeft recht op kinderopvangtoeslag als u én uw toeslagpartner:

  • betaald werk hebben;
  • een traject volgen om werk te vinden, bijvoorbeeld via het UWV;
  • een opleiding of inburgeringscursus volgen

U heeft ook recht op kinderopvangtoeslag als u alleenstaande ouder bent en een betaalde baan heeft.

Lees meer over de voorwaarden voor het ontvangen van kinderopvangtoeslag.

U kunt zelf kinderopvangtoeslag (KOT) aanvragen bij de Belastingdienst. Hiervoor dient u onder andere het uurtarief in te vullen en het LRK-nummer van de locatie.

Het uurtarief voor kinderopvang met voorschool is: € 8,02. Let op: u krijgt in bijna alle gevallen een tegemoetkoming. Dit is niet het netto uurtarief dat u kwijt bent aan kinderopvang.
Bekijk het het LRK-nummer van de locatie.

Ik heb geen recht op kinderopvangtoeslag. Wat ga ik betalen?
Gaat uw kind naar de kinderopvang met voorschool en heeft u geen recht op Kinderopvangtoeslag? Dan vraagt Swazoom voor u een vergoeding aan bij de gemeente. Deze vergoeding geldt voor:

  • kinderen vanaf 2 jaar
  • voor *15 uur per week, tot maximaal 50 uur per maand (maximaal 600 uur per jaar)

Wilt u meer dan *15 uur kinderopvang afnemen? Dan zijn de extra uren voor eigen rekening.

*Op korte termijn zullen alle voorschool-aanbieders in Amsterdam op basis van gemeentelijk beleid het voorschoolse  educatieaanbod verhogen naar 16 uur per week in plaats van het huidige 15 uur. Dit uur meer is volgens de gemeente Amsterdam voor alle peuters een betere voorbereiding op de basisschool. Klik op juni 2016, Algemene brief 16 uurs aanbod  voor meer informatie.

Ik kan de ouderbijdrage niet betalen. Wat nu?
WPI – de afdeling Werk, Participatie en Inkomen – heeft regelingen voor inwoners met een laag inkomen. Bekijk op de site Hulp bij laag inkomen of u recht heeft op een extra bijdrage.

Vragen over het tarief, de ouderbijdrage en kinderopvangtoeslag?
Swazoom helpt u graag! Bel 020 – 569 68 14 of mail naar kinderopvang@swazoom.nl

Heeft u vragen over een factuur van Swazoom of een financiele vraag, mail dan naar debiteuren@swazoom.nl


Buitenschoolse opvang (BSO)

Vanaf 2018 kunt u op een aantal scholen buitenschoolse opvang (BSO) afnemen van Swazoom. BSO is opvang voor en/of na schooltijd en tijdens de schoolvakanties en studiedagen voor kinderen van 4 jaar t/m 12 jaar. Klik op https://swazoom.nl/buitenschoolse-opvang-bso/ voor meer informatie en de BSO-tarieven.