Vacature Pedagogisch medewerker (oproepbasis)

Over de organisatie:

Swazoom is een instelling in Amsterdam Zuidoost die zich ten doel stelt aantoonbaar bij te dragen aan het vergroten van de kansen voor kind en gezin in de Nederlandse maatschappij. Dit doet zij door in samenspraak met gezin en aanbieders in de keten op preventie gerichte diensten te bieden.

Swazoom biedt:

 • Voorschoolse Educatie op de voorscholen voor kinderen van 2 tot 4 jaar
 • Ouderbetrokkenheid voor ouders met kinderen op de voorscholen en het basisonderwijs
 • Een vrijetijdsaanbod voor kinderen, tieners en jongeren van 4 tot 23 jaar
 • Ontmoetingsactiviteiten voor volwassenen

Over de vacature:

 Voor onze invalpool zijn we met spoed op zoek naar Pedagogische medewerkers. Als Pedagogisch medewerker speel je een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen van 2 tot 4 jaar die opgroeien in een bruisend stadsdeel met veel culturele diversiteit. Je draagt bij aan het vergroten van de ontwikkelingskansen van deze kinderen om zo de overgang naar het basisonderwijs zo klein mogelijk te maken. De voorschool besteedt extra aandacht aan de algehele ontwikkeling en in het bijzonder aan de taalontwikkeling van het kind. Samen met een collega sta je op een groep van maximaal 16 kinderen.

Naast het uitvoeren van de gewone zorg-, opvoed- en educatieve taken in de voorschool wordt van jou het volgende verwacht:

 • Begeleiden en ontwikkelen van peuters, onder andere door het signaleren van eventuele ontwikkelingsproblemen en de behoefte aan opvoedondersteuning, zodat er sprake is van een sociaal en emotioneel veilig leerklimaat.
 • Stimuleren van de ouderbetrokkenheid, zodat ouders zoveel mogelijk betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kinderen en daar actief aan bijdragen.
 • Uitvoeren van het VVE programma (Piramide en/of Uk & Puk) en dat afstemmen met de basisschool, zodat het VVE programma effectief is.
 • Opbrengstgericht werken, onder meer door kinderen te observeren en te toetsen zodat kan worden nagegaan of de beoogde resultaten zijn bereikt en door  handelingsplannen op te stellen als de resultaten tegenvallen.
 • Begeleiden en coachen van collega pedagogisch medewerkers op de groep, door hen te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun kwaliteiten zodat zij optimaal kunnen functioneren.
 • Verbeteren van de samenwerking met de basisschool en er voor zorgen dat een doorgaande leerlijn van VVE naar basisschool is verzekerd.
 • Communicatie met ouders, scholen en partners, zoals de GGD.

Wij vragen:

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste kandidaat met minimaal een afgeronde opleiding SPW 4 of vergelijkbare opleiding. Bij voorkeur gecertificeerd in en ervaring met een VVE programma (Piramide en/of Puk & KO). Het voldoen aan de wettelijk geldende Amsterdamse Taalnorm en het kunnen overleggen van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is vereist.

Verder is het van belang dat je over de volgende competenties beschikt:

 • Affiniteit en ervaring in een multiculturele omgeving: open staan voor andere culturen en je bewust zijn van de mogelijke effecten van cultuurverschillen;
 • Inlevingsvermogen: sensitief voor de gevoelens van kinderen en ouders en in het bijzonder voor kinderen en ouders met een migrantenachtergrond, je kunnen verplaatsen in hun situatie;
 • Omgevingsbewustzijn: oog hebben voor sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen in Amsterdam Zuidoost;
 • Overtuigingskracht: om kunnen gaan met weerstand van ouders, medewerkers, scholen en collega’s;
 • Ondernemingszin: zelf initiatieven durven nemen, contact opnemen met verschillende instanties;
 • Creativiteit en oplossingsgerichtheid: verschillende manieren bedenken om ouders te betrekken en voorkomende problemen op te lossen;
 • Verantwoordelijkheid: je verantwoordelijk voelen voor de gang van zaken, collega’s aanspreken op gedrag en dat zo nodig signaleren en bespreekbaar maken bij de wijkmanager;
 • Zelfstandig en initiatiefrijk: je dagelijkse werkzaamheden uitvoeren zonder directe leiding op de werkvloer (deze is meer op afstand)

Wij bieden :

Een zelfstandige functie met ruimte voor eigen inbreng, in een organisatie met een open en informele werksfeer. De overeenkomst is voor bepaalde tijd tot 31 december 2019, met een mogelijkheid tot verlenging en vaste uren. De functie is ingeschaald in schaal 6 van de CAO kinderopvang.

Voor inhoudelijke vragen kun je contact op nemen met Lisa Harinck, telefoonnummer. 0612074250

Heb je interesse dan kun je je CV en motivatie per mail sturen naar werken@swazoom.nl