Vacature Stagiaire Ouderconsulent parttime (28 uur)

Opleiding: Pedagogiek

 • Aantal studenten: 3
 • uur: 40 weken 28 uur per week

 Over de organisatie:

Swazoom wil alle kinderen in Amsterdam Zuidoost zoveel mogelijk ontwikkelkansen bieden en alle bewoners actief betrekken bij stadsdeel, buurt of wijk.

In de eigen dynamiek van Amsterdam Zuidoost werkt Swazoom als welzijnsorganisatie en als Swazoom Kinderopvang wijkgericht. Zij werkt daarbij samen met alle betrokkenen bij kinderen en jongeren, zoals ouders/opvoeders, bewoners, onderwijs, zorg, bedrijfsleven en overheid. We zijn er om het perspectief te vergroten op alle leefgebieden: zowel thuis als op school, maar ook in de wijk en in de vrije tijd. Kinderen en jongeren èn de gezinnen worden gestimuleerd zich te ontwikkelen, risicogedrag te verkleinen en kansen te benutten. Wij werken samen toe naar optimale deelname aan de maatschappij.

Swazoom is daarbij de verbinding tussen kind en jongere en zijn of haar leefomgeving. We creëren een rijke en veelzijdige (leer)omgeving met volle aandacht, veiligheid en (zelf)vertrouwen. Wij stimuleren tot zelf leren denken en handelen, omgaan met verschillen en conflicten, samenwerken en het verbreden van de horizon.

Swazoom biedt:

 • Voorschoolse educatie op de locaties Kinderopvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar.
 • Ouderbetrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling, opvoeding, verzorging en gezondheid van hun kind.
 • Educatief, pedagogisch vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren van 4 tot 23 jaar
 • Ouder kind inloop, Speel-o-theek voor ouders en kinderen waar samen spelen centraal staat en speelgoed geleend kan worden.
 • Buurtgenoten; laagdrempelige activiteiten waarbij Buurtgenoten elkaar ontmoeten voor de gezelligheid en is gericht op zelfredzaamheid.

Over de Stageplaats:

Het team Ouderbetrokkenheid van Swazoom Kinderopvang ziet het als haar taak om ouders te betrekken bij de ontwikkeling, opvoeding, verzorging en gezondheid van hun kind(eren) thuis, op school, in de wijk en in hun vrije tijd. De ouderconsulent ondersteunt en stimuleert ouders en geeft advies en informatie zodat ouders hun kinderen kunnen ondersteunen in hun leerproces. Zij/hij begeleidt en ondersteunt ouders bij de opvoeding, geeft tips en handvatten zodat ouders zich weer zeker voelen over de opvoeding van hun kind(eren). De ouderconsulent is de verbindende factor tussen alle betrokkenen en verbindt met de ouder samen de thuissituatie met school én met de buitenwereld. Zij/hij ondersteunt ouders nieuwe netwerken opbouwen. En leidt ouders toe naar voorzieningen en aanbod in de wijk en zo nodig naar organisaties die hulp en ondersteuning bieden.

De activiteiten zijn laagdrempelig: toegankelijk en herkenbaar voor alle ouders. De ouderconsulent houdt o.a. themabijeenkomsten, opvoedgesprekken, koffieochtenden, organiseert ouder- en kindactiviteiten en educatieve excursies met ouders. De ouderconsulent voert deze activiteiten uit op de basisscholen en op locaties in de wijk. Het wijkgericht werken maakt onderdeel uit van de werkzaamheden van de ouderconsulent. Zij/hij gaat hiervoor actief de wijk in en legt contacten met (zelf)organisaties, actieve bewoners en locaties waar ouders komen voor het uitvoeren van het aanbod en nieuwe vragen en behoeften op te halen.

Wij vragen:

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste kandidaat van de opleiding Pedagogiek die initiatiefrijk en daadkrachtig is. Die daarnaast beschikt over:

 • Een klantgerichte houding en in staat is tot open communiceren op verschillende niveaus
 • Het snel kunnen leggen van verbindingen en samenwerken
 • Analytisch, proactief, creatief en oplossingsgericht kan denken en handelen vanuit de doelgroep
 • Besluitvaardig, zelfstandig en initiatiefrijke werkwijze heeft
 • Ruime netwerkvaardigheden

Wij bieden:

Een stageplek met veel afwisseling en ruimte om eigen initiatieven te ontplooien.

De werkdagen zullen in nader overleg bepaald worden; de ochtenden zijn essentieel. Voor vragen kun je contact op nemen met Mirjam Vlaanderen (06-23943865).

Heb je interesse dan kun je je CV en motivatie per mail sturen naar m.vlaanderen@swazoom.nl