Stage

Swazoom ziet het als haar verantwoordelijkheid te investeren in het opleiden van scholieren en beroepskrachten. Zij zijn tenslotte toekomstige potentiële professionals die Swazoom hard nodig heeft om in de toekomst haar missie te blijven verwezenlijken. Andersom levert Swazoom een belangrijke bijdrage voor de zelfontplooiing van jongeren en is een visvijver voor nieuw talent. Swazoom is door Calibris officieel erkend als stage-instelling en voldoet daarmee aan de kwaliteitseisen die nodig zijn om stagiair(e)s te begeleiden.

Open sollicitaties voor stages worden niet in behandeling genomen. Klik hier  voor een overzicht van onze beschikbare stageplaatsen.